Klik venligst
BÅSTAD 2022-05-04 KL. 12:01

Lokal informationsbroschyr om krisåtgärder eftersöks

Av Peter Jakobsson

Kommunen har mottagit en motion där det efterfrågas en informationsbroschyr med lokala skyddsåtgärder vid kris och krig.

Lokal informationsbroschyr om krisåtgärder eftersöks
En lokal komplettering av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" efterfrågades.

Det är Bjärepartiet som föreslår att det tas fram en enklare broschyr till hushållen inom Båstads kommun som innehåller den information som idag (förhoppningsvis) finns på kommunens hemsida gällande åtgärder i fall av kris eller krig.
– Man kan inte förlita sig på att hitta information på internet om krisen kommer och det digitala slås ut. Sen så är det ju så att alla använder inte internet, säger Helena Stridh (BP).

Bjärepartiet föreslår i motionen att kommunen tar fram en lokal broschyr liknande den som MSB delade ut för några år sedan: ”Om krisen eller kriget kommer” fast med lokal förankring. Den skulle kunna innehålla karta med platser att hämta vatten, förteckning över skyddsrum, kontaktuppgifter till t.ex. lokala kontaktcentraler och hjälporganisationer, evakueringsmöjligheter, barnomsorg för krigsplacerade föräldrar och platser och kontakt för lokal sjukvårdspersonal och veterinärer.
– Känns som ett bra sätt att komplettera ”Om kriget kommer” på ett lokalt plan, säger Helena.

Föreslaget är att broschyren görs i ett format som kan plastas in och förvaras tillsammans med övriga förnödenheter i hemmet.
– Sen kan man skicka ut den till alla men även att den finns att hämta i kommunhuset och på turistbyrån samt andra platser som passar, säger Helena.

Kommunfullmäktige beslutar om motionen skall tas för beredning av kommunens tjänstemän.