Klik venligst
BÅSTAD 2022-01-17 KL. 09:00

Lokalproblem kan lösas med att bygga nytt

Av Carina Nilsson

Socialtjänsten i Båstad kan komma att få nybyggda lokaler i anslutning till Båstads nuvarande kommunhus.

- Det är bara en idé än så länge, men kommunen äger marken och det finns en byggrätt som skulle kunna utnyttjas, säger Jan Bernhardsson som är teknik- och servicechef i Båstad.

Lokalproblem kan lösas med att bygga nytt
En ny byggnad intill kommunhuset kan vara lösningen på socialkontorets lokalproblem. Foto: Peter Jakobsson

Kommunrevisionen gav förra året revisionsbyrån EY i uppdrag att granska kommunens hantering av ekonomiskt bistånd. EY tog då upp riskerna för hot och våld och fann att lokalerna har flera säkerhetsbrister.

Det handlar bland annat om att besöksrummen är för små och endast har en in- och utgång. Även väntrummet är för litet och har endast en in- och utgång.

Socialnämndens ordförande Gösta Sandgren (M) tycker det är bra att frågan lyfts.

- Det handlar både om känsliga samtal som ska kunna föras med respekt för individen och följa sekretesslagstiftningen. Men det är såklart också en fråga om personalens säkerhet och trygghet, säger han och fortsätter:

- Det är inte heller en verksamhet som man kan placera var som helst utan det behövs en bra reception och en ingång där inte alla ser vilka som går in.

Kommunens tjänstemän skissar nu på olika idéer för var socialtjänstens lokaler kan placeras.

­- Vi kommer både att behöva anpassa de nuvarande lokalerna och hitta ett långsiktigt alternativ, säger Jan Bernhardsson.

Lokalen Plommonet, som står tom och ligger ett stenkast ifrån nuvarande lokaler, är inte aktuell längre berättar Jan Bernhardsson.

- Det beror helt enkelt på att lokalen är för liten för att rymma verksamheten, säger Jan Bernhardsson.

Istället funderar kommunen på att bygga nytt intill nuvarande kommunhuset.

- Det är än så länge bara på idéstadiet men det är en tänkbar lösning. Kommunen äger marken och det finns en byggrätt som skulle kunna utnyttjas, säger Jan Bernhardsson.

För att rymma hela verksamheten med 35-40 anställda samt reception, samtalsrum med mera uppskattar han att det skulle behövas en byggad på 700-800 kvadratmeter.

- Byggrätten tillåter två plan och det är också ekonomiskt fördelaktigt att bygga i två plan, det är också bra med närheten till andra verksamheter i kommunhuset, och om byggnaden på något sätt kan dock an till nuvarande byggnad, säger Jan Bernhardsson och fortsätter:

- Men allt är som sagt bara på idéstadiet än. Första steget är att få ett beslut på en förstudie, sedan kommer det att krävas många beslut innan det eventuellt blir verklighet, säger han.