BÅSTAD 2022-11-02 KL. 11:00

Mindre julbelysning när kommunen måste spara el

Av Carina Nilsson

Mindre julbelysning och släckt gatubelysning på vissa platser. Det blir följden när kommunen måste spara el.
– Vi kommer att ta hänsyn till både trafiksäkerheten och tryggheten, säger Jan Bernhardsson.

Mindre julbelysning när kommunen måste spara el
Det blir mindre julbelysning i Båstad när kommunen måste spara el, men granen på Mariatorget ska komma på plats i år igen. Foto: Peter Jakobsson

Båstads kommun har tagit fram en handlingsplan för hur de ska få ner elförbrukningen i kommunen.
– Det handlar både om EU:s åtagande och att vi behöver få ner kostnaden, säger Jan Bernhardsson som är chef för teknik och service.

Det totala elbehovet för Båstads kommun är 8 020 000 kWh exklusive Båstadhems fastigheter där bland annat kommunens äldreboenden ingår. Kommunen har ett bundet elavtal för i år och nästa år, men Jan Bernhardsson räknar ändå med elräkningar som är tre-fyra gånger så höga som tidigare.
– Totalt sett räknar vi med att elkostnaden ökar med 7-8 miljoner kronor så vi behöver få ner elförbrukningen både med tanke på EU:s överenskommelse och för att få ner kostnaden. Jag vet inte än om kommunen kommer att omfattas av det stöd som regeringen har aviserat för elområde 3 och 4, men det skulle absolut vara en god hjälp för oss om vi kan få del av det, säger han.

För att få ner elförbrukningen har kommunen tagit fram en handlingsplan med flera olika åtgärder. Det som drar mest el för kommunen är uppvärmning av fastigheter och gatubelysning.
– Vi kommer inte att ta till några drastiska åtgärder men vi ser över var vi kan släcka gatubelysning utan att det påverkar trafiksäkerheten eller tryggheten, säger Jan Bernhardsson.


Julgranen på Mariatorget kommer även i år att ge lite extra ljus i decembermörkret. Foto: Peter Jakobsson


Kommunen kommer också att jobba med närvarostyrning, alltså att ventilation och uppvärmning används mer precist när lokalerna används.
– Vi uppmanar också alla medarbetare att stänga av bildskärmarna under natten, att siste man kollar så att allt är släckt på arbetsplatsen och liknande. Eftersom vi är många anställda så gör varje liten sak skillnad tillsammans, säger Jan Bernhardsson.

Han är glad åt att kommunen under flera år har jobbat med energioptimering.
– Vi har löpande bytt ut värmekällor, fönster och ventilationsaggregat till mer energieffektiva. Vi byter ut belysningen till LED-lampor och mycket annat. Det är vi väldigt glada åt nu, annars skulle situationen ha varit mycket värre, säger Jan Bernhardsson.

Även julbelysningen kommer att omfattas av sparkravet.
– Vi kommer att ha en gran på Mariatorget som vanligt, men flaggstångsbelysningen där tas bort liksom trädbelysningen vid Akademi Båstad och vid Mittpunkten, säger Jan Bernhardsson.

Kommunen ska också kartlägga energianvändningen för att få bättre kontroll på vilka åtgärder som gör störst nytta.
– Vi ska också informera alla anställda så mycket som möjligt så att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan, säger Jan Bernhardsson.

Fakta: EU:s medlemsländer har kommit överens om att minska elförbrukningen med minst fem procent under höglasttimmar och sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst tio procent.