BÅSTAD 2022-08-30 KL. 14:00

Ny lag för ökad studiero i skolan

Av Erik Persson

Sveriges skolor har fram tills idag haft egna regler och rekommendationer för hur man tillåtit eller förbjudit mobiltelefoner i skolan och klassrummen – en ordningsfråga som nu fått skärpta regler med ny lag.

Lagen trädde i kraft den 1 augusti och gör det möjligt för samtlig skolpersonal att omhänderta elevers mobiltelefoner under skoltid, i syfte att öka skolans trygghet och studiero.

Ny lag för ökad studiero i skolan
"Många lärare har uttryckt sig positivt om den nya lagen". Foto: Erik Persson

Elevers mobiltelefoner har stundtals inneburit problem i klassrummen – antingen genom att elever låter sig distraheras själv eller någon annan på grund av telefonen, vilket påverkat studieron och elevernas inlärning, beskriver rektor John Brogård på Strandängsskolan i Båstad.

– Många lärare har uttryckt sig positivt om den nya lagen. Vi anser att klassrummen ska vara fria från den stress som mobiltelefonerna kan medföra, säger rektor Brogård.

Strandängsskolan har sedan en längre tid haft sina egna rekommendationer och så kallade trivselregler, där bland annat mobiltelefoner inte tillåts under lektionstid.

– Vi är verkligen inga motståndare mot dagens teknologi – tvärtom använder vi flera digitala hjälpmedel i skolans undervisning, så som internet och iPads för att rusta barnen för framtiden, säger rektor Brogård.

Däremot har användandet av elevernas mobiltelefoner stundtals blivit problematiskt, vilket just den nya lagen belyser. Strandängsskolans rektor beskriver hur det emellanåt negativt påverkat elevers och lärares lärande och arbetsmiljö.

– Den nya lagen gör en sådan situation mycket tydligare för vad som gäller, så att lärarna kan fokusera på det som är skolans uppdrag – att utbilda.

Rektor Brogård summerar lagens betydelse framåt.

– Inför skolstart i augusti skickade vi hem information till elever och vårdnadshavare om de skärpta formuleringarna i våra trivselregler, och sedan har lärarna arbetat med eleverna för att hjälpa dem att förstå varför vi inte har mobiltelefon under lektionstid. 

– Eftersom rekommendationer har funnits och till vis del följts kanske den nya lagen inte uppfattas som något nytt, men den skickar verkligen en signal och stärker fokus på elevernas lärande och utvecklinng, avslutar Strandängsskolans rektor John Brogård.