Klik venligst
BÅSTAD 2024-06-19 KL. 13:00

Nya askgravlunden klar och invigd

Av Peter Jakobsson

Efter en tid byggande är nu den nya askgravlunden på Båstads kyrkogård invigd och tagen i bruk av kyrkoherde Ann Lidgren. Där vilar redan drygt 20 personer men det finns plats för många fler.

Nya askgravlunden klar och invigd
Arkitekterna Rolf Larsson och Klara Losman tillsammans med kyrkoherde Ann Lidgren vid Båstads nya askgravlund. Foto: Peter Jakobsson

Det har blivit mer och mer populärt att begravas i askgravlund då det är begränsat med gravplatser. En sista vila i askgravlund kräver inte heller någon skötsel av efterlevande vilket underlättar. Många väljer att ge sista vilan i minneslunden men där blir det helt anonymt, i askgravlunden får de avlidna en platta med namnet uppsatt.

Den första askgravlunden på kyrkogården i Båstad togs i bruk för cirka 13 år sedan och är sedan en tid full. Då började planeringen av en till askgravlund på kyrkogården. Det ritades och ansöktes om tillstånd och finansiering. Två år senare står den nu klar efter ett halvår av byggande.

Askgravlunden har ett cirkulärt tema. Muren där namnbrickorna sätts upp är en halvcirkel som varierar i höjd. Platsen är fint upplyst när det är mörkt. Foto: Peter Jakobsson

Invigningen hölls av Ann Lidgren som är kyrkoherde i Båstad Östra Karups församling.

– Vi har samlats för att ta i bruk denna nya begravningsplats, askgravlunden på Båstad nya kyrkogård. Genom guds ord och bön ska den avskiljas till en viloplats för de döda och en andaktsplats för de levande, inledde Ann Lidgren.

Ann belyste begravningen och askgravlundens betydelse.

– Att ta avsked är ett djupt liggande behov hos oss människor. Oavsett om vi är troende eller icke troende så delar vi detta med alla över hela jorden. De vi hållit av och levt nära får inte bara försvinna. Att ha en plats dit vi kan återvända till, där vi begravt våra nära och kära, det är viktigt för oss människor. Här står vi nu vid vår nya askgravlund och tar i bruk den efter allt arbete som gjorts.

Kyrkoherde Ann Lidgren läste bibelord under ceremonin. Foto: Peter Jakobsson

Redan i oktober kunde det börja gravsättas några nära och kära på platsen och nu vilar över 20 personer där.

– Alla som deltagit i arbetet, medarbetare i församlingen, Landscape arkitekter och alla hantverkare ska ha heder. Vi har alla lagt ner så mycket omsorg och kärlek till platsen. Vi har vänt och vridit, vi har tittat och funderat över hur det skulle bli. Ett stort tack till alla som varit involverade i det fantastiska arbetet, säger Ann Lidgren.

Genom guds ord och i bön har nu den nya askgravlunden tagits i bruk för sitt ändamål.

– Här ska askan från våra döda vila i frid tills dagen för de dödas uppståndelse, förklarar Ann.

Platsen är cirkulär med gräs i mitten, runt det är det stenläggning och i ena sidan an mur som en halvcirkel. Muren växer i höjd och är täckt med plåt som har en belysning i sig. På muren sätts brickor upp med namn på de som vilar där. Totalt finns plats för runt 160 personer i gravlunden.

Platsen har levt upp till Anns förhoppningar.

– Tror det blivit ännu bättre till och med. En skiss är alltid en skiss men när det stod färdigt så ser vi att den är fantastik. Allra helst på natten då den är fint upplyst. Kommer bli så vackert till allahelgona, säger Ann Lidgren.

Askgravlunden är ritad av Arkitekt Landscape Syd som hade med ansvariga arkitekter under invigningen. De har ritat mycket genom åren men detta var första askgravlunden.

– Det är den första men hoppas det blir fler, säger landskapsarkitekt Rolf Larsson som förklarar vidare att det är kalksten från Öland som är använts.

– De flesta stenarna är hyvlade och släta utom vissa som är råhuggna och knaggliga. Då händer det något under fötterna när man går runt på platsen, tillägger Rolf som hade med sig kollegan Klara Losman som också varit involverad i projektet.

I askgravlunden finns bänkar och plats för blommor. Foto: Peter Jakobsson

Cirkeln är en återkommande symbolik inom kyrkan.

– Cirkeln finns i alla kulturer och den handlar om att sluta vårt liv. Cirkeln symboliserar så mycket i våra liv, det är gemenskap och evigheten. Muren vid askgravlunden är en halvcirkel och det är också lite som en altarring som också är en halvcirkel. De är inte slutna för man tänker att det fortsätter i himlen, säger Ann.

Den nya askgravlunden finns att besöka på kyrkogårdens västra sida mot Prästlidens parkering.