Klik venligst
BÅSTAD 2023-03-03 KL. 12:00

Olaglig avverkning längs Strandpromenaden

Av Carina Nilsson

Någon eller några har olovligen sågat ner träd och buskar på ett cirka 2000 kvadratmeter stort område av kommunens mark längs Strandpromenaden i Båstad. Båstads kommun har nu polisanmält det inträffade.

Olaglig avverkning längs Strandpromenaden
Någon eller några har olovligen röjt kommunens mark utmed Strandpromenaden i närheten av Forsbergs väg. Foto: Båstads kommun

Den olagliga avverkningen upptäcktes när kommunens egen personal var på väg ut för att ta ner en del sly och buskar längs Strandpromenaden.
– Det gör vi ungefär vartannat eller vart tredje år för att det inte ska växa igen längs Strandpromenaden, säger Johan Mårtensson som är skog- och naturvårdsförvaltare på Båstads kommun.

Strax efter Forsbergs väg upptäckte de något som gjorde Johan Mårtensson rejält upprörd.
– Kommunen äger en bit mark här och just på den här platsen har flera stora bokar dött för inte så länge sedan. Nu hade vi nya träd på gång upp, bland annat bokar som självsått sig och skulle ha fått växa upp och stå här i många år, säger han.


På platsen stod flera mycket gamla bokar tidigare, men dessa har dött. Träden som nu sågats ner skulle ersätta de gamla träden. Foto: Båstad kommun


Johan uppskattar att det rör sig om en yta på cirka 2000 kvadratmeter, där någon eller några olovligen har sågat ner träd och röjt undan buskar.
– Det här är riktigt illa av flera skäl. Träden skyddar mot erosion från havet, de binder fukt och bidrar med skydd och skugga för många djurarter. De här träden behövdes verkligen på platsen och det tar många år innan nya träd växer sig stora, säger Johan Mårtensson.

Han har ingen aning om vem som har utfört det hela men tycker att det ser ut som om någon vill få havsutsikt.
– Utöver det som är röjt i slänten söder om Strandpromenaden har man också fällt flera träd som stod norr om Strandpromenaden, alltså nere på stranden precis intill havet.


Även träden ner mot havet har fällts. Bild: Båstads kommun


Kommunen har nu polisanmält den olagliga avverkningen.
– Det är sorgligt att någon påverkar naturen på det här sättet bara för att få havsutsikt, och det är i högsta grad olagligt att avverka på mark man inte själv äger, säger Johan Mårtensson.