Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-06-19 KL. 10:00

Plantering av ålgräs hoppas mildra erosionen längs Båstads kust

Av Peter Jakobsson

Den senaste tiden har det planterats ålgräs utanför Malen i Båstad. Detta är en insats inom EU-projektet LIFE Coast Adapt som testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter.

Plantering av ålgräs hoppas mildra erosionen längs Båstads kust

Ålgräsängar, som är en typ av sjögräs, fyller många viktiga roller i vår natur och förser människan med flera olika ekosystemtjänster. Bland annat fungerar de som naturliga kolsänkor och minskar därmed klimatförändringar. De är mer effektiva än miljöer på land när det gäller att binda koldioxid. Ålgräs utgör även en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden.

Under 2020 utfördes en provplantering av ålgräs i flera skånska kommuner. Efter en växtsäsong undersöktes provplanteringen och från resultaten kunde man se att en del av de planterade skotten hade rotat sig i Båstad.

Undersökningar har visat att det finns ålgräs utanför Malen och Hemmeslöv, men bestånden är glesa och i den västra delen mot Båstad hamn saknades ålgräs. I samråd med Båstads kommun bedömde därför LIFE Coast Adapt att det skulle vara lämpligt med en ny provplantering i större skala i Båstad.

Det är totalt cirka 1000 kvm ålgräs som kommer att planteras detta år och preliminärt lika mycket nästa år. Planteringen sker manuellt med dykare på sandbotten. Ålgräset planteras på cirka 1,5 till 2,5 meters djup.

Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att det förhoppningsvis ska minska erosionens negativa effekter vid kusten samt att det ska bidra till en bättre livsmiljö för fisk och andra marina djur. Planteringarna kommer också ge ökad kunskap kring hur man planterar ålgräs.

Projektet LIFE Coast Adapt leds av Region Skåne tillsammans med flera skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Lunds universitet. Projektet finansieras av EU-programmet LIFE.