Klik venligst
BÅSTAD 2021-12-01 KL. 12:30

Snart är ombyggnationen vid Lyckantorget klar

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun har under hösten genomfört en större ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Snart är ombyggnationen vid Lyckantorget klar
Foto: Peter Jakobsson

Bland arbeten som görs är en ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i gångtunneln. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.
– Arbetet går i stort enligt plan. Det är vissa förseningar med belysningen och det har med corona att göra. Vi väntar även på ett försenat trappräcke som vi hoppas kommer snart för vi kan inte öppna utan trappräcke, förklarar Marie Eriksson, Park och gatuchef på Båstads kommun.
Delar av ytorna som görs om ägs av Brännborn Fastigheter.
– Det är väldigt bra att vi kan samarbeta och att de också var måna om att vi kunde göra detta som förbättrar för alla, säger Marie.

Tidigare har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg. Detta projekt syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.
– Belysningen i tunneln kommer nu att vara utökad med ljuslister i taket som skapar en tryggare miljö, säger Marie.

Projektet ska slutbesiktigas veckan innan jul och då ska allt vara klart.
– Ska bli kul att se helheten när det är färdigt, säger Marie.