BÅSTAD 2023-10-02 KL. 06:00

Sommargäst tröttnade på grannens kacklande

Av Carina Nilsson

En sommarboende i Båstad tyckte att grannens höns och tupp var för högljudda och klagade hos kommunen. Men kommunen ansåg att hönsägaren följer reglerna. Nu har sommargästen överklagat till länsstyrelsen.

Sommargäst tröttnade på grannens kacklande
En sommargäst är missnöjd med att grannen får hålla höns. Foto: Bildbyrån

En villaägare i Båstad fick tillstånd av Båstads kommun att hålla höns på sin tomt i Båstad i december 2022. Flera grannar tyckte det var trevligt med den lilla hönsflocken och tuppen. Hönsen hålls i ett isolerat hönshus och har en hönsgård där de kan vara ute.

Kommunens miljökontor satte dock vissa villkor för hönshållningen. Det handlar bland annat om att utfodring ska ske på ett sådant sätt att skadedjur inte lockas till området samt att tuppen och hönorna ska hållas i ett mörklagt utrymme mellan klockan 20 - 07 på vardagar och klockan 20 - 09 på lördagar, söndagar och helgdagar.

Men alla var inte glada åt beslutet. En granne klagade bland annat på att hon hörde tuppen gala varje förmiddag och eftermiddag mellan den 1 juli till den 9 augusti. Grannen vände sig till miljökontoret men handläggaren som utredde ärendet ansåg att hönsägaren följer reglerna.

Miljökontoret skriver också att störningarna inte bör kunna påverka människors hälsa på ett negativt sätt då tuppen gal på förmiddagen och eftermiddagen då det är även är många andra ljud i samhället.

Den klagande är dessutom enbart i sin fritidsbostad ett begränsat antal veckor på året, skriver miljökontoret, som därmed satte punkt för ärendet.

Sommargrannen var dock inte nöjd och har nu överklagat till länsstyrelsen.