BÅSTAD 2022-09-01 KL. 07:00

"Statistiskt låga siffror"

Av Erik Persson

Båstad har med sitt goda socioekonomiska rykte genom åren blivit en plats för många att synas på under somrarna, vilket även attraherat en och annan tjuv –en situation man inte upplevt i samma utsträckning i sommar, berättar kommunpolischef Sara Merbom i Båstad.

– Statistiskt har vi i sommar sett låga siffror för antalet brott och olyckor jämfört med tidigare år, trots en lång sommarsäsong av besökare, säger Merbom.


Båstads kommunpolischef Sara Merbom. Foto: Erik Persson

Tidigare somrar har man bland annat kunnat läsa om exklusiva klock- och bilstölder, vilket i sommar har präglats mer av trafikanmälningar – från krockar längs Köpmansgatan till folk som parkerat för nära varandra på matbutikernas parkeringar.

– Bilköerna längs Köpmansgatan leder ofta till att bilisterna kör för nära varandra, vilket har resulterat i en del olyckor, säger kommunpolischef Sara Merbom i Båstad.

– Men den vanligaste anmälan i sommar, en tiondel av det totala, har varit de smitolyckor där man lackskadat den parkerade bilen intill – vilket väckt en stor irritation från dem drabbade, fortsätter kommunpolischef Merbom.

Trots dessa olyckor och brott ligger Båstads kommun under rikssnittet.

– Under sommaren, när besökarna är som flest på Bjäre, har vi alltid en förstärkt beredskap.

– Sedan har vi sett att restaurangerna och arrangörerna i hamnen blivit duktigare på att förhindra och minimera det oroligheter som kan uppstå under sommarens högsäsong.

Kommunpolischef Merbom avslutar och förtydligar att man aldrig är nöjd så länge ett brott sker, men att man i relation till det ökande antalet invånare under sommarmånaderna har sett låga siffror.

– Under årets lugnaste månader,januari, februari och mars, var antalet anmälningar 323, jämfört med sommarmånadernas 426, juni, juli och august.

– Det innebär en ökning på ungefär 25%, vilket är beklagligt, men också tyvärr förväntat när Båstads invånarantal ökar med flera hundra procent under högsäsongen, avslutar kommunpolischef Sara Merbom i Båstad.