Klik venligst
BÅSTAD 2022-04-19 KL. 06:15

Statskontoret har slutfört sin utvärdering av spelmarknaden

Den utvärdering av omregleringen av spelmarknaden som Statskontoret har utfört på uppdrag av regeringen mellan 2018–2022 är slutförd. Utvärderingens fokus har legat på den omreglering som trädde i kraft den 1 januari 2019 och effekterna den har haft på sådant som kanalisering och konsumentskydd.

Statskontoret har slutfört sin utvärdering av spelmarknaden

En spelmarknad under stor förändring
Mycket har hänt på den svenska spelmarknaden de senaste åren. Digitaliseringen av kommersiellt spel har lett till trender som att vi kan spela på casinon med mobilt BankID och göra uttag på bara några minuter. Att stora delar av marknaden flyttat ut på nätet under de senaste åren är också en av de främsta anledningarna till den omreglering som skedde den 1 januari 2019.

Den nya spellag som trädde i kraft med starten av 2019 innebar i praktiken att den svenska staten släppte på sitt spelmonopol och öppnade upp för en reglerad marknad. Sedan dess kan alla spelbolag bedriva verksamhet i Sverige efter att ha erhållit en svensk spellicens av Spelinspektionen.

I samband med omregleringen gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera förändringen på marknaden fram till och med 2022. Statskontoret har nu slutfört sin utvärdering och har publicerat en slutrapport.

Förbättrade förutsättningar på spelmarknaden
Statskontoret lyfter i sin presentation av slutrapporten fram att de bedömer spelmarknaden som förbättrad år 2021, jämfört med 2018. Det vill säga innan omregleringen. Utredningsmyndigheten menar att förutsättningarna nu är förbättrade för riksdagen att kunna nå flertalet av sina uppsatta mål.

Den ökade kontrollen som staten nu har över den svenska spelmarknaden betonas vara den viktigaste förändringen efter omregleringen. Främst beror detta på att omregleringen lyckats kanalisera svenskarnas spelande till den svenska marknaden. Kanalisering åsyftar processen att få svenska konsumenter att vända sig till spelbolag som är legalt aktiva på den svenska marknaden och därmed följer svensk lagstiftning.

Statskontoret menar att man sett en betydlig ökning bland andelen spelare som väljer spelbolag med svensk spellicens. I längden innebär detta högre skatteintäkter samt att regeringen enklare kan arbeta med att motverka sådant som matchfixning.

Ett stärkt konsumentskydd är en annan punkt som uppmärksammas särskilt i Statskontorets presentation av slutrapporten. Den främsta anledningen till att konsumentskyddet förbättrats benämns vara de striktare krav som införts gällande spelansvar och marknadsföring. Regeln om omsorgsplikt lyfts specifikt fram, då denna kräver att spelbolag med licens i Sverige är skyldiga att ta ansvar för att motverka problematiska spelbeteenden.

Slutrapporten av utvärderingen publicerades den 21 mars 2022.