BÅSTAD 2023-02-23 KL. 13:10

Stor ökning av ansökningar till Akademi Båstad

Av Peter Jakobsson

Båstads kommunala gymnasieskola Akademi Båstad Gymnasium har tampats med att ha lite för få elever. En utredning för att öka antalet elever har nyligen gjorts klart. Men redan nu visar det sig att det är en stor ökning av antalet elever som valt skolan som förstavalet till hösten.

Stor ökning av ansökningar till Akademi Båstad
Akademi Båstad Gymasium har fått stor ökning av antalet personer som sökt skolan som förstavlet till hösten. Foto: Peter Jakobsson

Den 15 februari var sista dagen för att skicka in gymnasieval i Skåne. Nu visar det sig att det är en stor ökning av antalet personer som valt Akademi Båstad Gymnasium.
– Siffrorna uppdateras löpande men det är nu 98 personer som valt oss som förstavalet, säger Ulrika Krämer som är rektor på Akademi Båstad Gymnasium.

Vid motsvarande tid förra året var det 47 ansökningar till skolan som i dagsläget har runt 200 elever totalt.
– Det är helt fantastiskt att vi fått så många ansökningar i år, konstaterar Ulrika.

Att ansökningarna ökat sker inte av en slump utan skolan har jobbat mycket för att visa sig attraktiv.
– Vi har visat upp skolan på ett positivt sätt till kommunens 9-klassare, vi är på sociala medier och vi har haft hjälp av kommunikatörer.

På Instagram publicerar elever på skolan löpande inlägg där de visar upp skolans olika verksamheter. De verkar som ambassadörer för skolan på de sociala medierna.
– Vi finns även på Tik Tok. Det är viktigt att vara där våra elever är och det verkar vi lyckas med, säger Ulrika.

På skolan finns ett antal olika program men det är inget som sticker ut bland ansökningarna.
– Vi ser att det ökat över lag. Både inom ekonomi- och samhällsprogrammet ser det ut som vi kommer behöva utöka antalet platser, konstaterar Ulrika.


Ulrika Krämer är rektor på Akademi Båstad Gymasium. Foto: Peter Jakobsson


Kommunen har nyligen gjorts en genomlysning av Akademi Båstad Gymnasium. Anledningen är att det varit för få elever för skolans bästa och därför har det utretts hur det skulle kunna lockas fler elever till skolan. Utredningen kom fram till att det krävs ett samarbete mellan skolan, kommunen och näringslivet för att kunna skapa attraktiv utbildning på skolan.

Läsåret 2022-23 går det cirka 200 elever på skolan och ambitionsmålet i utredningen är att det ska öka till 250 för läsåret 2024-25 och till läsåret 2029-30 ska det vara 300 elever.
– Känns som vi verkligen är på rätt väg, säger Ulrika och tillägger:
– Trots att vi inte är en skola i centrala Helsingborg så visar detta att vi har en bra attraktionskraft.

Ansökningarna som nu kommit är preliminära, slutgiltig antagning sker i juli efter eleverna fått slutbetygen från högstadiet.

Har ni möjlighet att ta emot runt 90 nya elever till hösten?
– Det är något som jag som chef och rektor få se till att vi kan. Att det ryms på skolan är helt klart, säger Ulrika.