Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-09-24 KL. 08:39

Uppfräschad passage skapar en tryggare miljö

Av Peter Jakobsson


Samhälle Båstads kommun kommer under hösten 2021 att genomföra en större ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Uppfräschad passage skapar en tryggare miljö
En ny bred trappa förbereds. Foto: Peter Jakobsson

Tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter har kommunen tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen och gångtunneln under Köpmansgatan.

Båstads kommun meddelar genom Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun, att som ett första steg i projektet gjordes ombyggnationer av ramp mellan de olika torgytorna, detta skedde redan under hösten 2020. Nu fortsätter arbetet med att skapa en tryggare miljö vid gångtunneln samt få bättre förbindelse mellan gång- och cykelväg samt torgyta,

Bland arbetena som ska göras är en ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.

Tidigare har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg. Detta projekt syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Projektet beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.