BÅSTAD 2023-03-10 KL. 11:20

Vattnet forsade ut från Villa Dagmars tomt

Av Carina Nilsson

Mellan jul och nyår 2022 forsade det ut mängder av vatten som gjorde hål i gångbanan på Strandpromenaden. Vattnet kom från grävarbeten vid Villa Dagmar.
Olovlig vattenverksamhet menar länsstyrelsen som nu har gett fastighetsägaren ett föreläggande med krav på att återställa bäcken och naturen.

Vattnet forsade ut från Villa Dagmars tomt
Länsstyrelsen har gett Villa Dagmars ägare ett föreläggande med krav på att de återställer bäcken på tomten. Foto: Båstads kommun

Ägaren till Villa Dagmar ville bygga en padelbana och en tennisbana på den stora fastigheten i centrala Båstad och sökte bygglov för åtgärderna 2021.

Då padelbanan skulle placeras över en bäck rådfrågade bygglovshandläggaren kommunens miljöinspektör om det krävdes någon form av tillstånd.

Svaret var att det kunde krävas tillstånd från länsstyrelsen för vattenverksamhet och fastighetsägaren uppmanades att ta kontakt med länsstyrelsen, men någon anmälan eller ansökan om tillstånd lämnades aldrig in.

När vattnet under några ovanligt regniga dagar i slutet av 2022 började forsa ut i en strid ström på Strandpromenaden reagerade allmänheten och en person anmälde det inträffade till Båstads kommun.

”Vattnet flödar in på en annan tomt och sedan ut på gångvägen” skrev personen som anmälde och pekade bland annat på risken för halka om det skulle bli minusgrader samt att marken höll på att luckras upp på Strandpromenaden.


Under mellandagarna regnade det kraftigt vilket fick vattnet från grävarbetena på Villa Dagmar att svämma över ut på Strandpromenaden. Foto: Båstads kommun


Kommunen skickade ut personal för att åtgärda problemet, och upptäckte då att man höll på att gräva vid en bäck på fastigheten där Villa Dagmar ligger, och kontaktade länsstyrelsen.
– Vi begärde in uppgifter om vattenverksamhet den 20 januari i år från fastighetsägaren och upplyste om gällande miljölagstiftning för arbete i vattenområden, säger Robert Engström som är vattenhandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Den 25 januari kom det in ett yttrande från entreprenören som jobbade på fastigheten. De skriver bland annat att inga ändringar har gjorts av den befintliga bäcken och att syftet var att rensa upp i den befintliga dammen som har funnits på fastigheten i många år. Det kraftiga regnet i mellandagarna gjorde att vattnet i röret spolade bort en vall och därför rann vattnet in på granntomten och ut på Strandpromenaden. I yttrandet skriver de också att de inte anser att det är fråga om vattenverksamhet eller ett vattenområde enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att grävarbetena som gjorts vid bäcken skadar både enskilda och allmänna intressen.
– I det här fallet har det funnits ett naturligt vattendrag som är en viktig oas för växt- och djurlivet. Nu är det delvis kulverterat vilket innebär att flödet inte kan regleras på samma naturliga sätt utan vatten och näringsämnen kan forsa rakt ut i havet, säger Robert Engström och fortsätter:
– De har grävt i en bäck och lett bort vatten på ett sätt som kräver anmälan och tillstånd. Vi anser inte heller att bevisningen räcker vad gäller den tidigare dammen. säger Robert Engström.


En privaperson anmälde vattenflödet till Båstads kommun som fick rycka ut för att åtgärda håligheter på Strandpromenaden. Foto: Båstads kommun


Fastighetsägaren har nu fått ett föreläggande om att återställa bäckfåran och ta bort material som hör till vattenanläggningen.

Fastighetsägaren Johan Enocson säger att de har anlitat totalentreprenad för de arbeten som pågår och att han inte är insatt i detaljerna.
– Syftet var att återställa den damm som har funnits, och som ska ha anlagts av Rudolf Abelin, samtidigt som vi skulle få ordning på vattnet. Det har svämmat över flera gånger och ibland har det lett till ishalka på gång- och cykelbanan nedanför. Genom att åtgärda dammen hoppades vi få ordning på detta, säger han.

Något svar på frågan om varför man inte kontaktade länsstyrelsen innan arbetena påbörjades, trots att kommunen rekommenderade det, har han inte.
– Vi är inga experter på det här, det är därför vi har anlitat andra personer för arbetet, men någonstans har det uppstått en kunskapsbrist, säger Johan Enocson.

Han hade också önskat att länsstyrelsen hade kommit ut för att se hur det ser ut på platsen.
– Det har varit svårt att visa hur den gamla dammen såg ut på bilder, men man har hittat flera gamla betonggjutningar från den. Vi trodde vi skulle göra en kulturgärning genom att återskapa den, säger Johan Enocson som också säger att han utgår från att de tänker överklaga beslutet.

Villa Dagmar bytte ägare 2020. Priset var 45 miljoner kronor för den knappt 600 kvadratmeter stora byggnaden och tomten på cirka 1,2 hektar.