I årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner avancerar Båstad 50 placeringar till en totalplats på 114. Dock dippade Båstad rejält 2019 och denna ökningen är endast en återställning till tidigare år.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Några av faktorerna har gjorts om inför detta år så det inte går att jämföra historiska placeringar. Inom de jämförbara faktorerna så är förbättringen som störst inom ” Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ” Tjänstemäns attityder till företagande”. Inom faktorerna ”Vägnät, tåg- och flyg” och ”Mobilnät och bredband” faller dock Båstad i rankingen. År 2016 efter att Hallandsåstunneln hade blivit klar var Båstad uppe på placering 6 i landet i kategorin ”Vägnät, tåg- och flyg”. Nu anser företagen att det inte är värt mer än en 51:a plats i landet.

På frågan ”Vilket eller vilka av följande områden tycker du kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen?” svarade företagarna i Båstad utmärkande avvikande mot Sverigemedlet på några punkter.
Båstads företagare önskar i högre grad än Sverigemedlet ”Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare”, ”Bättre dialog mellan kommunen och företagen” och ”Snabbare handläggning”.
Båstads företagare önskar i mindre grad än Sverigemedlet ”Ökad samverkan mellan skola och näringsliv”, ”Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” och ”Lägre kommunala avgifter”.

Klättringen uppskattades av Båstad Turism & Näringsliv.
– Det är fantastiskt roligt. Det ligger hårt och målmedvetet arbete bakom resultatet. Jag är glad att vi fått en Företagslots på plats. Jag tror att vi kommer nå ännu bättre resultat nästa år, säger Karin Bengtsson som är vd Båstad Turism & Näringsliv.

Inom region Skåne är Båstads kommun bland medel, många är både högre och lägre rankade. Med på landets topp 10 finns dock tre skånska kommuner. Det handlar om Höganäs, Burlöv och Staffanstorp, som intar plats 4, 5 och 6 i årets ranking.

Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.

TEXT: PETER JAKOBSSON