Att DNA-märka föremål har visats sig vara väldigt effektivt för att bekämpa bostadsinbrott. Nu kommer alla invånare i Båstad att få möjlighet att köpa DNA-märkningskit till subventionerat pris i en satsning som ska öka tryggheten för invånarna och förhoppningsvis avskräcka tjuvarna.

Projektet som ska leda till att Båstad blir en DNA-märkt kommun är initierat av Markus Arvidsson på Swedbank som har stora delar av Båstads invånare som kunder. I kontakten med kunderna har banken uppmärksammat hur många det är som är oroliga för inbrott i hemmet. Tillsammans med polisen och Båstads kommun kontaktade de Stiftelsen Gripen som nu går in och finansierar de subventionerade märkningskitten som finns att köpa.
– Många gånger blir inbrotten ett samtalsämne med våra kunder. Antingen har de själva blivit drabbade eller så har någon i deras närhet drabbats, säger Markus Arvidsson kontorschef på Swedbank i Båstad. Det primära målet med projektet är att vi ska se en minskning av inbrotten i linje med vad utfallet blivit i andra kommuner. Får vi den eftersträvade inbrottsminskningen kommer tryggheten öka för kommuninvånarna och då har projektet lyckats.


Inbrott i Båstads kommun per år. Inkluderar även inbrottsförsök.

DNA-märkning är en genomskinlig vätska som penslas på och torkar fast på värdeföremål. Varje behållare innehåller en vätskeblandning med ett unikt ID, vilket gör att polisen kan spåra objekt till dess rätta ägare samt koppla kriminella till brott. Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. Ägaren registrerar själv behållarens unika ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter.
– Upprinnelsen till detta är den inbrottsvågen som var för ett år sedan. I samtal med polisen i Båstad undrade jag om vi från kommunen kunde göra något. Då kom DNA-märkningen på tal, säger Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

I Staffanstorp har det genomförts ett liknande projekt tillsammans med Länsförsäkringar som gett väldigt bra utfall. Med subventionerade DNA-kit har runt 1500 hushåll i Staffanstorp blivit DNA-märkta och inbrotten har minskat med 35 procent i kommunen. Inget av hemmen som märkt sina saker och satt upp klisterlappar i fönstren, där det står att sakerna är märkta, har haft inbrott.


Med dekaler i fönstren vet tjuvarna att värdesaker är märkta

År 2016 hade Båstads kommun fjärde mest inbrott per capita i hela Sverige. Hittills i år har det varit 61 fullbordade bostadsinbrott i kommunen och årssiffran pekar mot ett stort antal.
– Höstmånaderna är den riktiga högsäsongen för bostadsinbrott så siffran kommer troligen hamna över 80 innan året är slut, konstaterar kommunpolisen Axel Johansson som också står bakom projektet.


Inbrott i Båstads kommun per månad. Inkluderar även inbrottsförsök.

För att göra en jämförelse av inbrottsfrekvensen med närliggande kommuner så kan man titta på siffran för inbrott per 100000 invånare. Under de två första kvartalen 2017 blir den siffran 397 i Båstad, 66 i Höganäs, 103 i Ängelholm och 100 i Örkelljunga.
– Det som kan konstateras är att det är en ökande trend av inbrott och med det kommer en ökad oro och otrygghet hos medborgarna, berättar Mats Nilsson som är VD för Stiftelsen Gripen som gått in med pengar för att subventionera DNA-kit till alla hushåll i Båstad. Projektet syftar till att inbrotten ska ner i antal och också skapa känslan av att vi kan stoppa buset som gör dessa inbrott så alla kan känna sig tryggare. Detta är en modern inbrottsförebyggande teknik som många ännu inte tagit till sig och genom detta projekt hoppas vi kunna ökan kunskapen och få fler hem DNA-märkta.


DNA-vätskan penslas på föremålen och kan ses med polisens UV-lampa

Polisen har numer med sig en speciell ficklampa ute på fältet med vilken de kan upptäcka DNA-märkta föremål.
– Hittar vi ett föremål som är DNA-märkt och vi fattar misstanke om ägandefrågan har vi rätt att beslagta föremålet till dess vi har klargjort vem som är den riktiga ägaren. Detta ger oss mycket bättre möjligheter att hitta stöldgods och avskräcker självklart tjuvarna från att hantera DNA-märkta föremål, säger Axel Johansson som menar att DNA-tekniken har gett ett väldigt bra verktyg för polisen att bekämpa brottslighet med.

De subventionerade DNA-märkningskitten från Smartwater kan beställas online på gripen.se och även köpas på de informationsträffar som kommer hållas i kommunen. Erbjudandet gäller ett kit per hushåll. Det subventionerade kittet kostar 350 kronor.

INFORMATIONSTRÄFFAR

Informationsträffar för allmänheten om DNA-märkning kommer att hållas på följande platser:

Båstad, Kunskapscentrum Agardh
Onsdag 27 september kl 16:00 – 17:30 och kl 18:30 – 20:00

Förslöv, Förslöv IP, lokal Kulan
Tisdag 3 oktober kl 16:00 – 17:30 och kl 18:30 – 20:00

Västra Karup, Bygdegården
Måndag 9 oktober kl 16:00 – 17:30 och kl 18:30 – 20:00

På informationsmötena kommer Swedbank, kommunen, polisen och leverantören närvara. Leverantören säljer även DNA-märkningskit på plats.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson