Båstads räddningstjänst är på högspänn och hoppas att vi slipper allvarliga tillbud med skogsbränder på halvön under denna extrema torkan. Trots det har flera Bjärebor åkt upp till de stora skogsbränderna för att hjälpa till. Båstads räddningschef Pelle Petterson var en av dem som åkte upp och kan berätta om erfarenheterna.

– Jag var norr om Lima, söder om Sälen i Dalarna. Det var ett område på 600 hektar som brann. En av de mindre av de stora bränderna som härjat i sommar. Det var samlade styrkor från Västsverige som var där, berättar Pelle Pettersson.

Olika räddningstjänster har regionvis delat upp vilka områden de skickar insatser till.
– Vi var koordinerade av område Västsverige med Göteborg som huvudort medan Skåne via Helsingborg och Malmö har mest fördelat styrkor till Ljusdal.

Alla räddningstjänster runt om i landet fick frågan om att hjälpa till med de allvarliga skogsbränderna och alla som kan ställer så klart upp. Även Båstads räddningstjänst.
– Jag valde att tillsammans med Hallands räddningstjänst åka på uppdrag.

Pelle berättar att många brandmän varit positiva till att frivilligt åka och bekämpa bränderna.
– De flesta i vår styrka har varit positiva till att hjälpa till. Vi har folk från Torekov, Förslöv och Båstad som åkt och hjälpt till vid olika bränder.

Brandrisken i Båstad och resten av Skåne har varit, och är, allvarlig så beredskapen på hemmaplan får det inte tummas på.
– Vi tullar inte på något sätt på vår lokala beredskap. Det är frivilliga utöver de som tjänstgör lokalt som ställer upp och åker om de kan.

Pelle tvekade inte på att hjälpa till när folk behövdes.
– Jag gjorde insats med Andreas, min räddningschefskollega i Laholm, som var på semester i Dalarna. Jag körde upp, plockade upp honom utanför Lima där han avbröt sin semester med familjen för att bekämpa bränderna. Resten av hans familj fick åka hem själva.


Skogsbranden som Pelle jobbade med.

Det är inte bara brandmän med slangar som behövs när skogsbränderna härjar.
– Det som till stor del saknas hela tiden är material. Pumpar, slangar, fordon, mat, dryck med mer. Men även mekaniker och servicepersonal. När det är många människor som jobbar så är det mycket som krävs utöver själva släckningsarbetet i skogen.

Insatserna runt bränderna har engagerat många och då även företag som kanske vill synas lite extra eller bara visa sin goda vilja till de som kämpar i hettan.
– Hemglass kom med glassbilen och bjöd på glass och sen kom en lastbil från Spendrups fylld med kyld dryck. Det uppskattade vi ju såklart!

Kan brandmännen få bukt med och släcka bränderna i de värsta områdena?
– De sista bränderna är inte släckta förrän det kommer snö. Det kommer stå några stubbar och ryka till vintern om det inte kommer jättemycket regn.


Manuell planering av styrkorna i skogarna.

Trots den extrema hettan och torkan här i Båstad har inga allvarligare bränder uppkommit under sommaren.
– Vi står på tårna hela tiden och vet att något kan hända närsomhelst. Några mindre insatser har vi gjort och då kunnat släcka på några timmar så det har gått bra. De flesta har anammat eldningsförbudet och beter sig utmärkt.

Med dåligt med vatten i brunnarna och extrem brandrisk är det två dåliga faktorer samtidigt som kan ställa till problem för oss på Bjäre.
– Vi försöker fylla vatten i bilarna där det är bäst förutsättningar men om det brinner och är akut fara för byggnad eller liv så tar vi det vatten som finns tillhands nära och då kan vi tömma brunnarna tillfälligt. Så är det bara. Sen kan vattnet bli grumligt för en del hushåll under några dagar. Vi har en bra dialog med NSVA om detta.

Nu har MSB satt in mer resurser i Södra Sverige så nu kan räddningstjänsten rekvirera helikopter med vattenbombning om terrängbrand uppkommer.
– En svår utmaning för oss är om det börjar brinna på Väderön. Innan vi är på plats kan det ta lång tid så då är helikopter otroligt värdefullt!

Det varma vädret under sommaren har även lett till att räddningstjänsten har fått rycka ut på ovanligt många badrelaterade incidenter.
– Vi har vanligtvis otroligt få tillbud kring badande men det har varit mycket senaste tiden och det är kanske inte så konstigt när det är så mycket folk som badar. Det fina vädret leder till fler sjukvårdslarm, ambulansassistans och drunkningstillbud. Sen är det en del äldre som sitter hemma i värmen och inte klarar det så vi får rycka ut.


Räddningstjänsten i Båstad är redo när något händer.

Eldnings- och grillningsförbudet ligger fast i Båstad tills vidare. Klarar vi oss från allvarliga incidenter ska vi vara glada.
– Vi skulle behöva fint regn under många dagar för att marken ska vätas. Det är det enda som kan ändra på förutsättningarna som nu råder. Får vi skyfall så kommer vätan bara på ytan och tränger inte ner i marken, förklarar Pelle Pettersson.


Båstads räddningstjänsts terrängfordon 7050 står redo för uppdrag på stationen, så även fast personal samt deltidsbrandmännen som är på jour.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: PETER JAKOBSSON, PELLE PETTERSSON