I nästan tio år har föreningen Gamla Båstad öppnat upp arkivet i kommunhuset andra tisdagen i månaden för allmänheten att besökta. De som kommer är en blandning av de som vill veta mer om något gammalt hus eller annat och såna som har bilder och dokument som de vill bidraga med.

Föreningen Gamla Båstad bildades 1984 och bakgrunden var den snabba förändringen av byggnationen i Båstad. De tyckte att från kommunens och enskildas sida tog man inte den hänsyn till de gamla miljöerna som de ansåg vara rimlig. Syftet med föreningen är att lyfta fram Båstads historia för att påverka utvecklingen för framtiden.

I arkivet som sedan cirka 20 år ligger i kommunhuset finns många tusentals bilder, ritningar, kontrakt, tidningsartiklar, tavlor med mer. Denna tisdagen som Bjäre NU besökte arkivet hade Göran Buhre kommit förbi med en USB-sticka full av gamla bilder som de kopierade över till arkivets datorer.
– Förra gången kom det några med lite bilder och vi scannade och de delade med sig av historier kring bilderna. Ibland tar det en hel eftermiddag att gå genom bara några få bilder men det är det som är roligt, berättar föreningens ordförande Gert-Håkan Eriksson och skrattar.


Tomas Peterson och Gert-Håkan Eriksson hittar minnen i arkivet.

Tomas Peterson är engagerad i föreningen och mycket kunnig om Båstads historia. Ur en arkivlåda tar han fram och visar oss originalritningar för biografen som från början byggdes för att vara gymnastiksal.
– Ritningar och dokument gås genom, dammas av, vi kategoriserar och lägger ihop de som hör till samma objekt. Sen scannas det och läggs in i databasen som hela tiden växer. Sen lägger vi dem i den delen har i arkivet där vi har det sorterade materialet. Noga uppmärk och enligt de nummer som de fått i datorn. Då kan vi enkelt hitta de igen när vi önskar, berättar Tomas.


Ritningar i väntan på genomgång och arkivering.

Nu när det är jubileumsår med Nobel i spetsen passar Tomas även på att ta fram och visa dokument kring Nobels ombyggnad av Hotel Båstad på 1910-talet. Ett handskrivet entreprenadkontrakt i original daterat 28 oktober 1910 mellan Ingenjör Ludvig Nobel och byggmästare Carl Andersson som inleds: ”Carl Andersson åtager och förbinder sig om- och tillbygga för Nobels räkning ”Randiga Taket” vid Oxtorget i Båstad i enlighet med af arkitekt Sjöberg upprättade ritningar och arbetsbeskrivning”


Entreprenadkontrakt från 1910 mellan Ludvig Nobel och Byggmästare Carl Andersson för ombyggnad av Hotell Båstad.

Föreningen jobbar kontinuerligt med att gå genom och diarieföra material. Ett arbete som aldrig blir klart då det finns mycket kvar och det kommer in mer hela tiden.
– De senaste åren har vi fått in lika mycket nytt som vi hunnit sortera. Det tar lång tid om man ska göra det noggrant, berättar Tomas.
– Totalt så finns det nog scannat 50 000 bilder hittills. Det mesta materialet är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den äldsta bilden är på torget före branden 1870, berättar Gert-Håkan.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON