Projektet ”Hjärtsäker framtid” är i full gång i de kommunala skolorna i Båstads kommun. Tidigare har räddningstjänsten utbildat ett antal pedagoger som blivit certifierade instruktörer i hur man räddar liv med hjälp av Hjärt-lungräddning(HLR) och hjärtstartare. Nu var det eleverna i 8b på Strandängsskolan som fick sin utbildning.

Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker. Årligen rapporteras cirka 5550 hjärtstopp utanför sjukhus, endast 500 överlever. När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp är tiden helt avgörande. Störst chans till överlevnad är om hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas direkt och hjärtstartare används inom tre minuter.

I Sverige antogs ett beslut om att HLR-undervisning skall undervisas i skolorna under årskurs 7-9 i ämnet idrott & hälsa. Vanligtvis undervisar de flesta skolor i HLR men endast i undantagsfall får eleverna träna med hjärtstartare. Kunskapen repeteras inte heller i den utsträckning som behövs för att hålla en bra kunskapsnivå.


Idrottslärare Daniel Carlsson instruerar eleverna.

Projektets syfte är att varje år utbilda samtliga elever i årskurs 4 – 9. Skolorna kommer då få låna utbildningsmaterial såsom HLR-träningsdockor och träningshjärtstartare.
– Situationen som uppstår vid ett plötsligt hjärtstopp är oerhört stressfylld och ofta har vi en relation till den drabbade. Därför finns det en oerhört stor poäng med att lära sig HLR i tidig ålder med regelbundna repetitioner. På så vis får våra ungdomar ett försprång med de livsviktiga kunskaperna när de kommer ut i arbetslivet, säger Daniel Carlsson, lärare i idrott och hälsa på Strandängsskolan, som höll i utbildningen för åttorna denna eftermiddag.

Under den 50 minuter långa lektionen fick eleverna teoretisk genomgång och fick även se film och bildspel. Sedan var de demonstration för hela gruppen följd av praktisk träning två och två med riktiga dockor.


Stella Lindegren och Didrik Gillmert.

Vid en av dockorna övade Stella Lindegren och Didrik Gillmert.
– Det är inte så svårt att göra rörelserna det gäller bara att komma ihåg hur man ska göra, säger Stella.
– Jag tycker det är viktigt att få testa och öva, sa Didrik.


Samuel Dock och Pontus Lindhe.

Även räddning med hjärtstartare fick de genomgång på och möjlighet att öva. Samuel Dock och Pontus Lindhe hade inga problem att fästa elektroderna och följa hjärtstartarens röstinstruktioner.
– I sexan fick jag öva hjärt- och lungräddning men jag har inte testat med hjärtstartare förr, berättade Samuel.
– Det bra att vi får öva återkommande varje år för då kommer man minnas, berättade Pontus.

Instruktör och idrottsledare Daniel var nöjd med eleverna.
– Man märker efter ett tag att de blir intresserade och att de inser att det är viktig kunskap att ha, säger Daniel.
Projektet ska pågå i tre år och sedan utvärderas för eventuell förlängning.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON