Från och med måndagen den 10 december kommer biblioteket i Båstad att vara stängt på grund av att golvet ska renoveras. Man hoppas att arbetet ska vara klart efter fem veckor, så att biblioteket kan öppna igen måndagen den 21 januari.

Under denna period kommer det inte att gå att låna eller lämna böcker på Båstads bibliotek. Filialerna har öppet sina vanliga tider, men kommer inte att kunna få några böcker från huvudbiblioteket, ej heller från andra kommuner.

För de som står i kö på böcker, som ska hämtas i Båstad och/eller skickas från andra kommuner, så kommer dessa reservationer att vara pausade under den stängda perioden. Alla står kvar på sin plats i kön men reservationen är inte aktiv förrän biblioteket öppnar igen i januari.

Det går bra att hämta böcker i något annat bibliotek i kommunen eller annat bibliotek inom Familjen Helsingborg. Kontakta då det biblioteket eller gör ändringen själv genom att logga in på bibliotekets webbsida.

Under renoveringstiden kommer inte någon svara i telefon på Båstads bibliotek.