BJÄRE 2023-02-20 KL. 15:45

100-årig skog föryngras

Av Carina Nilsson

Det är 122 år sedan skogen i Malen planterades. Nu gallras den för första gången.
– Skogen behöver föryngras och vi gör det på ett sätt som ska bevara och förhoppningsvis öka den biologiska mångfalden, säger Johan Mårtensson som är skog- och naturvårdsförvaltare på Båstads kommun.

100-årig skog föryngras
Trädkronorna har blivit färre vilket innebär att mer ljus kommer att släppas in till marken. Det gynnar de små tallarna som planterades för nio år sedan. Foto: Carina Nilsson

Båstads kommun har en aktiv skogsbruksplan för sina skogar och skogen vid Malen är nu den sista som man tar sig an.
– Skogen planterades år 1900 så många av träden är nu runt 120 år gamla. Genom åren har vi röjt lite grand och tagit bort enstaka träd. Även stormarna har tagit en del och gjort en naturlig så kallad luckhuggning i skogen, säger Johan Mårtensson.

Men någon gallring har aldrig gjorts, vilket innebär att skogen är väldigt tät i toppen där de höga tallarnas kronor breder ut sig.
– Det blir väldigt lite ljus som når marken. Skogen behöver också föryngras då en tall oftast inte blir mer än 200 år. Vi planterade 5000 tallar år 2014 och om de ska få en chans att växa till sig och utveckla ett bra rotsystem så behöver vi få in mer ljus, säger Johan Mårtensson.

De nyplanterade tallarna konkurrerar också med björk och rönn som inte behöver lika mycket ljus.


Död ved och höga stubbar lämnas kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden. Foto: Carina Nilsson


– Det gör att det finns risk för att slyet tar överhand. Men vi sparar också en del olika lövträd för att få en varierad skog med ett bättre rotsystem. Det finns bland annat lind, ek och bok som ska få vara kvar. Linden är perfekt för många pollinerare under våren, säger Johan Mårtensson.

Kommunen gör nu en gallring som innebär att knappt 20 procent av skogen tas bort.
– Vi gallrar inte på ett konventionellt sätt utan vi gör det för att gynna den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Vi tar inte de grövsta träden och vi låter död ved och stammar finnas kvar. Där trivs många insekter vilket gynnar fåglar och andra arter.


Virket från gallringen läggs tillfälligt på parkeringen vid Malens havsbad. Foto: Carina Nilsson


Gallringen är inte heller lika omfattande som i en vanlig produktionsskog.
– Vi försöker göra det så skonsamt som möjligt, men det blöta vädret har gjort det svårare att få ut de avverkade träden. De som kör maskinerna kommer att få vänta med att köra ut det sista tills det har torkat upp lite grand, säger Johan Mårtensson.

Träden i Malenskogen verkar också ha klarat den senaste stormen bra.
– Det är väldigt blött i terrängen och med en nygallrad skog är man alltid lite orolig, men det verkar ha klarat sig bra och tyder på att skogen är ganska rotfast, säger Johan Mårtensson.