Klik venligst
BJÄRE 2023-02-24 KL. 12:14

13 miljoner till skånska våtmarker

Av Carina Nilsson

Naturvårdsverket har fördelat drygt 118 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2023. Av dessa går 13,2 miljoner till Skåne.

13 miljoner till skånska våtmarker
Naturvårdsverket har fördelat ut pengar till olika våtmarksprojekt. Skåne får drygt 13 miljoner. Foto: Bildbyrån

– Regeringen planerar en permanent finansiering till Sveriges framtida våtmarksarbete, vilket välkomnas av Länsstyrelsen Skåne. Våtmarker är viktiga miljöer som fyller många funktioner i landskapet, säger våtmarkssamordnare Alexander Nordström på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen Skåne har sökt och fått beviljat bidrag till restaurering av rikkärr och andra känsliga naturtyper. Bidragen går också till att återskapa småvatten för hotade groddjur och till att återställa hydrologiska miljöer i skogs-, betes- och torvmarker.