BJÄRE 2023-01-20 KL. 06:45

20 år gammalt beslut behöver verkställas

Av Carina Nilsson

Centerpartiet i Båstad vill att kommunen förnyar naturvårdsprogrammet som antogs år 2000 och har lämnat in en motion i ämnet.
– Nu är det dags att omsätta beslutet i handling, säger centerpartisten Emma Jönsson.

20 år gammalt beslut behöver verkställas
Centerpartiet vill att kommunen gör en revidering av naturvårdsprogrammet för att bevara den rika natur som finns på Bjäre. Foto: Bildbyrån

1998 gjordes en inventering och värdering av olika naturområden i Båstads kommun som resulterade i ett naturvårdsprogram. Där redovisade man bland annat förslag på områden som var lämpliga som naturreservat och platser där man skulle behöva biotopskydd.

Även våtmarker och vattendrag inventerades och man tog fram förslag till förbättringar.
– Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i augusti 2000 och då beslutades det också att man skulle göra en översyn om 20 år. Nu har den tiden passerat och ämnet är mer aktuellt än någonsin, säger Emma Jönsson och berättar att frågan väcktes från början av Naturskyddsföreningen på Bjäre.
– De skrev ett brev till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande men fick inget svar. Men frågan är helt i linje med vad vi i Centerpartiet tycker så vi lämnade in en motion om det, säger Emma Jönsson.

Pål Abrahamsson är ordförande i Naturskyddsföreningen Bjäre och tycker det är bra att frågan kommer upp på agendan igen.
– Vi fick indikationer på att kommunens naturvårdsprogram var gammalt från flera olika håll och ville väcka liv i frågan. Ett uppdaterat naturvårdsprogram är ett värdefullt underlag i kommunal planering och kan spara både tid och penagar, säger han.

Pål tror också att det finns en vilja från kommunens sida att uppdatera programmet.
– Nackdelen är att det inte finns någon kommunekolog eller liknande som bevakar de skyddsvärda områdena. Vi förstår också att en liten kommun inte kan ha allting, men man kanske kan hitta samverkanslösningar. Det finns många människor som brinner för detta. Vi hopp att det blir verklighet och att man även får med klimat, energi och miljö säger han.

Centerpartiet föreslår också att kommunen ansöker om så kallat Lona-stöd och de beräknar att det skulle ta 1200 timmar att göra en uppföljning och revidering av naturvårdsprogrammet.