Klik venligst
BJÄRE 2024-03-13 KL. 14:29

37 personer från Båstads kommun kallas till mönstring

Av Peter Jakobsson

I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring. Men från Båstad kommun kallas färre än i fjol, visar siffror från Plikt- och prövningsverket.

37 personer från Båstads kommun kallas till mönstring
37 personer från Båstads kommun ska mönstra för att göra värnplikten i år. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Nu kallas 27 900 svenskar födda 2006 till mönstring. Och 37 av dem kommer från Båstad, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att var femte invånare i åldersgruppen i kommunen kallas till mönstring. Det är ungefär lika stor andel som i Skåne totalt. I riket som helhet kallas nästan var fjärde person i årskullen.

37 personer är sju färre än 2023. 2018 kallades som jämförelse tio 18-åringar från Båstad till mönstring. Det motsvarade ungefär 6 procent av årskullen född år 2000.

Antal från Båstads kommun som mönstrar. Källa: Plikt- och prövningsverket. Grafik: Newsworthy

Tio av de som kallats till mönstring från Båstad är kvinnor, vilket motsvarar 27 procent av de mönstrande. Andel av de kallade som är kvinnor skiljer sig stort bland kommunerna i Skåne. Från Burlöv är det endast 19 procent som är tjejer medan det i Simrishamn och Bromölla är 47 procent tjejer. I riket som helhet är 30 procent av de mönstrande tjejer.

Vilka som kallas till mönstring bedöms utifrån en webbenkät som nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i. Enkäten består av 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig totalt om ungefär 110 000 personer i Sverige. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, och 97 procent gjorde också det. Av dessa kallas alltså 27 900 till mönstring.

De som undantags från mönstringsunderlaget är bland annat svenska medborgare som är folkbokförda utomlands eller om man är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem) eller blivit beviljad en LSS-insats från kommunen. Bedömningen om vilka som inte behöver lämna uppgifter gör Plikt- och prövningsverket.