Klik venligst
BJÄRE 2021-12-04 KL. 08:00

7,7 procent av kommunalt anställda upplever att de blivit kränkta i år

Av Peter Jakobsson

Kommun Båstads kommuns anställda utför samhällsviktiga arbetsuppgifter. För att ta tempen på hur de ser på sin arbetssituation och arbetsgivare gör kommunen medarbetarundersökningar. Den senaste visar både glädjande och oroande resultat.

7,7 procent av kommunalt anställda upplever att de blivit kränkta i år

Undersökningen fokuserade på hållbart medarbetarengagemang vilket är ett samlat resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Utöver det fanns det frågor kring mångfald och likabehandling samt medarbetarnöjdhet. Förra gången undersökningen genomfördes var 2019.

Årets undersökning visar på ett stabilt resultat. Resultatet för motivation gått upp två procentenheter jämfört med föregående mätning till 80 procent. Resultatet för ledarskap är 78,5 procent vilket är en ökning med 1,5 procent. Det är en betydande ökning när det gäller att närmaste chef visar förtroende för medarbetare, det har ökat 11,5 procent till 81,5 procent. När det gäller styrning är det samma nivå som tidigare undersökning, 78 procent.

På frågan om man under det senaste året känt sig utsatt för kränkande särbehandling på arbetsplatsen svarade 92,3 procent nej. Detta är en minskning från 2019 år undersökning då 91 procent svarade nej på frågan.
– Det är fortfarande oroande att 7,7 procent anger att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling av arbetskamrat eller chef. Vi fortsätter vårt viktiga arbete med att alla har rätt att bli behandlade på ett respektfullt sätt och kommer att genomföra en fördjupad undersökning av detta under våren 2022, säger Philipp Seuffer, HR-chef, Båstads kommun.

Arbetet kommunen genomfört inom området våld eller hot om våld sedan undersökningen 2019 har gett ett positivt resultat även om det inte är nere på noll. År 2019 hade 14 procent upplevt våld eller hot om våld i sitt arbete nu 2021 har 5,6 procent svarat ja på samma fråga.