BJÄRE 2022-08-01 KL. 14:30

Allt fler vill ha solceller

Av Carina Nilsson

Intresset för att installera solceller är fortsatt stort på Bjäre. Här fanns det den sista juni i år 446 anläggningar i drift. Båstad är nu bland de 50 främsta kommunerna sett till installerade solceller per invånare.

Allt fler vill ha solceller
Allt fler vill installera solceller.

Siffror från både Bjäre Kraft och branschföreningen Svensk solenergi visar att intresset för solceller på Bjäre är fortsatt stort.

Båstad hamnar på plats 47 av Sveriges 290 kommuner i Svensk solenergis ranking för 2021, vilken i sin tur bygger på Energimyndighetens statistik. Båstad klättrar därmed tolv placeringar jämfört med 2020.

– Fler solcellsanläggningar i Båstad gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Svensk solenergis vd Anna Werner i ett pressmeddelande.

I Båstad är det i huvudsak mindre anläggningar som installerats på privatägda småhus.

Bjäre kraft konstaterar att intresset för att installera solcellsanläggningar är fortsatt stort.

Under det första halvåret 2022 tillkom ytterligare 108 anläggningar på Bjäre.

I hela Sverige fanns det 92 360 elnätsanslutna solcellsanläggningar i Sverige och de producerar el motsvarande fyra procent av vad de svenska hushållen använder på ett år.

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

Carina Nilsson