Klik venligst
BJÄRE 2023-02-20 KL. 05:40

Allvarliga brister vid äldreboendets frukostbuffé

Av Carina Nilsson

Personalen på Haga park hade samma kläder på sig vid vård av de boende som vid frukostserveringen – trots att det hade funnits vinterkräksjuka på boendet i närtid.
Nu riktar kommunens livsmedelsinspektör allvarlig kritik mot bristande rutiner och boendet har fått ett föreläggande om åtgärder.

Allvarliga brister vid äldreboendets frukostbuffé
Flera pålägg stod framme för länge på frukostbuffén vilket ledde till att de blev för varma med risk för bakterietillväxt. Foto: Bildbyrån

Kommunens miljöavdelning har tidigare fått klagomål på bristande rutiner i köket på Haga park.

”Vi fick då till oss att rutiner finns och att det inte fanns något fog för anmälan” skriver kommunens miljöinspektör i sin rapport.

När kommunens livsmedelsinspektör ännu en gång fick in ett klagomål om rutinerna vid frukosten på Haga park åkte hen ut på ett oanmält besök.

Besöket skedde i början av februari och livsmedelsinspektören hittade flera brister enligt rapporten. Bland annat stod känsliga livsmedel som dessertost, skinka och korv på köksbänken i två timmar utan kyla under. Både skinka, rökt korv och mjukost hade blivit så varma att de höll +18 grader vilket innebär att bakterier förökar sig snabbt.

Det fanns inte heller någon skriftlig rutin för livsmedelshantering och hygien för den som arbetar i köket. Personalen hade samma kläder på sig i köket som vid vård av de boende vilket innebär en stor risk för smittspridning.

”Att gå från vård till hantering av livsmedel när smitta finns i verksamheten är en stor risk för att föra smittan vidare.” skriver livsmedelsinspektören i sin rapport. Hon konstaterar också att det hade förekommit vinterkräksjuka på boendet i närtid.

Livsmedelsinspektören ser särskilt allvarligt på smittorisken då de boende på Haga park är äldre, sjuka och känsliga personer som ofta har nedsatt immunförsvar.

Miljöavdelningen har nu gett vård- och omsorgsnämnden ett föreläggande där Haga park ska vidta åtgärder. Suzanne Madar Bilalli som är avdelningschef för äldreomsorgen berättar att de redan har vidtagit de allra flesta åtgärderna och de övriga är på gång.


Hygienrutinerna på Haga Park är bristfälliga och kommunens livsmedelsinspektör har gett boendet ett föreläggande. Foto: Arkiv


– Vi har skaffat fler kylbrickor och personalen kommer att sätta fram mindre pålägg åt gången för att undvika att det blir för varmt och för att inte slänga mat i onödan, säger hon.

Vad gäller skyddskläder så fanns det skyddsförkläden på plats och en rutin för hur de ska användas.
– Här har man brustit i efterlevnaden av rutinen och vi kommer nu se till att samtlig personal utbildas så att rutinen följs. Det är självklart extra viktigt att rutinerna följs när det finns smitta på boendet, men det är ingen som har blivit sjuk till följd av de brister som upptäcktes, säger Suzanne Madar Bilalli.

Hon säger också att frukostservering av den typen som man har på Haga park med en buffé endast förekommer på just det boendet i kommunen.
– Vi har vidtagit åtgärder så fort vi fick inspektionsrapporten. Vi ska självklart ha en god kvalitet i vården, som även gäller köken, och det är bra att livsmedelsinspektören fångade upp bristerna så att vi kan rätta till dem.