Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-07-16 KL. 10:43

Älvkvarnsten har kommit på plats

Älvkvarnsten har kommit på plats

Vid Linbastuan i Förslöv har ett nygammalt fornminne tagit plats. Det är en så kallad Älvkvarnsten som plöjts upp för ett antal år sedan och som av olika omständigheter placerats i skogen ovanför Förslövs ängar. Linbastuagruppen har nu flyttat ner stenen vid Linbastuan och har träffat Anki Nordin från Förslövs Socken förr och nu för att lära sig mer om denna underliga sten. Invigningen av stenen skedde i samband med gruppens årliga Pärefest.

Vid Linbastuan i Förslöv har en stor sten med små skålformade gropar på ovansidan tagit plats. Stenen som kallas för Skålgrop eller Älvkvarnsten på äldre språkbruk, är ett fornminne som plöjts upp ur en åker i Förslöv. Åkern låg där Älvkvarnsvägen numera går. Stenen placerades sedan utmed vägen vid en gård där Huggehusvägen ligger, men flyttades under mitten av 90-talet i samband med att Linbastuan började restaureras och Brydestuan återuppbyggas.
– I samband med att Bastuan började restaureras lånades stenen hit och efter hamnade den uppe i skogen, berättar Anki Nordin, som är kunnig i ämnet.

Länge låg stenen halvt glömd där men när nu Förslövs ängar börjar ta form tyckte Linbastuagruppen det var synd att detta fornminne ligger gömt och bestämde sig för att flytta ner stenen till Linbastuans område.
–Vi började diskutera här om vi inte skulle ta ner den hit. Det är ju dumt den bara ligger där, fyller Bruno Nilsson i, en av eldsjälarna i föreningen Linbastagruppen.Runt fornminnet står delar av Linbastuagruppen och Anki Norén från Förslövs Socken Förr och Nu.

Hur gammal tror man att den här stenen är?
– Bronsåldern förmodligen, men det kan ha vara lite senare, kanske järnåldern, berättar Anki Nordin.

Hur Älvkvarnstenen har använts finns det flertalet spekulationer kring, men det man vet är att den använts rituellt med hopp om förbättring både med sjukdom och fruktbarhet i naturen.
– Sannolikt är att det i alla fall har funnits någon rituell historia kring stenarna. Det är ju inget man bara kommer på, menar Anki.

För den intresserade finns nu alltså Älvkvarnstenen på plats vid Linbastuan och med en informationstavla bredvid sig hoppas Linbastuagruppen på att den historia som de försöker bevara kommer bli till glädje för förslövsborna och de som vandrar på Skåneleden framöver.

TEXT & FOTO: JENICA PAULSSON