Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-11-14 KL. 13:16

Anna Zetterberg förklarar stressens sötma

Anna Zetterberg förklarar stressens sötma

Att äga sin energi och styra stressen till något positivt är något Anna Zetterberg fått på pränt i sin nya bok Stressa Hjärna som släpptes i höst. I Båstad har hon sitt hem och med en bakgrund som civilekonom med arbete inom organisationsutveckling har hon funnit en väg som prestations- och motivationskonsult.

I sitt arbete såg hon signaler och blev bekant med olika kognitiva verktyg vilket fick henne att gräva djupare och se vad vetenskapen och de medicinskt lärda hade att säga om stress, både ur positiv och negativ synvinkel.
– Min mission är att hjälpa fler människor förstå vetenskapens förklaringar och omsätta det i sina egna liv. Detta hoppas jag kan bidra till att fler människor oftare ska kunna känna sig nöjda när de checkar ut från sina arbetsplatser. Jag vill att man förstår mekanismen bakom det som vi idag i ett samlat begrepp kallar stress och att vi kan vända stressreaktionerna till något positivt så länge vi bemästrar dem.

Anna Zetterberg har kunnat identifiera vad vi bör känna till och hantera för att både bli mer produktiva och samtidigt inte uppleva de negativa uttrycken som en för stor portion av stress kan leda till. Hon menar att gemene man generellt inte besitter denna kunskap och därmed han få en förbättrad livssituation och jobbrelation genom att grotta ner sig i förståelsen av vår kropps inre funktioner.
– Genom mitt arbete har jag intresserat mig för och försökt att lära mig mer om vårt uteslutande viktigaste verktyg för prestation, nämligen vår hjärna. Mina efterforskningar har bidragit till att jag har hittat intressanta förklaringar till varför något så enkelt som att jobba med vår hjärna kan vara så svårt. Under åren har jag fått en ökad förståelse för hur allt hänger ihop vilket gör att jag kan hjälpa andra.

Mål och prestationer som är utom din kontroll leder allt som oftast till en negativ stress som i sin tur leder till kroppsliga symtom efter en tid. Här menar Anna Zetterberg att med god kunskap om både kognition och kemi kan vi genskjuta stressymtomen och återfå kontrollen.
– Vi lever i en tid då vi har bättre förutsättningar än någonsin att kunna leva friska, hållbara och lyckliga liv, men ändå mår vi allt sämre och upplever att tiden springer ifrån oss. Vi behöver bli mycket bättre på att leda oss själva så att vi kan dra nytta av alla bekvämligheter och förmåner vi fått. Vi behöver ha kontroll över det som stressar oss, så att vi kan göra oss av med det.

Det viktigaste Anna Zetterberg vill förmedla är förståelsen för den absoluta kärnan, vad som sker i kroppen och varför detta kan vara väldigt bra men också väldigt dåligt för oss, helt beroende på mängden.
– Väldigt många är idag rädda för stress och kan på grund av rädslan inte hantera stressen när den uppkommer. Mycket av rädslan kommer ifrån den skrämmande statistik som är verklighet idag och dessutom har vi lärt oss att stress är kopplat till faror och flykt. Jag menar att vi måste ändra den bilden och istället ta tillvara på stressen och lära oss om den, så att den kan hjälpa oss istället för att stjälpa oss.

TEXT: ANNA MATRE
FOTO: THERESE BERSÉUS SUOKAS