Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-1-30 KL. 11:02

Antalet skuldsatte Bjärebor hos Kronofogden fortsätter att minska

Antalet skuldsatte Bjärebor hos Kronofogden fortsätter att minska

Kronofogdemyndighetens nyligen släppta statistik för 2020 visar att drygt 47 000 skåningar hade skulder registrerade hos myndigheten vid årsskiftet. Av dessa är 391 personer bosatta i Båstads kommun vilket betyder att den positiva trenden från de senaste åren fortsätter.

Totalt ligger svenska folkets restförda skulder på hela 87,3 miljarder kronor varav lite mer än 125 miljoner kan härledas till privatpersoner som är bosatta i Båstads kommun. Även om denna summa är ungefär tjugo procent högre än året innan är det en rejäl bit upp till 2018 års 188 miljoner kronor.
Att siffrorna kan röra sig relativt mycket procentuellt beror med all sannolikhet på att det är en liten kommun där ett fåtal personers större skulder kan påverka statistiken mycket.

Ur ett nationellt perspektiv är trenden negativ. Vid årsskiftet fanns 402 205 personer med skulder i Kronofogdens register, vilket innebär en ökning med 5 044 personer jämfört med 2019. Därmed bryts de senaste fyra årens trend av minskat antal skuldsatta. Gabriella Göransson är kreditinformationschef på UC och hon kommenterar siffrorna.
– Överskuldsättning får ofta katastrofala konsekvenser för den enskilda. Oro och ångest inför privatekonomin, skamkänslor, sociala problem, stress och ohälsa är vanligt. För samhället innebär överskuldsättning en riskfylld instabilitet och stora kostnader. Huvudorsaken till överskuldsättningen ligger i att vissa ansvarslösa långivare ger konsumtionslån till personer som har stor risk att inte kunna betala tillbaka och därför inte bör få lån. Dessa långivare tar så hög ränta att de går med vinst även om en stor del av låntagarna inte kan betala tillbaka, säger Gabriella Göransson.

I februari 2020 föreslog Finansinspektionen att regeringen, i syfte att minska överskuldsättningen, ska tillsätta en utredning om möjligheten att skapa ett statligt kreditregister som ska innehålla information om svenskarnas alla skulder. Förslaget bereds nu på Regeringskansliet.
– Min bedömning är att Finansinspektionens förslag missar målet och att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Jag hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder som kan minska överskuldsättningen, säger Gabriella Göransson.

Båstads kommun utmärker sig dock ut i positiv bemärkelse då kommunen fortsätter att minska i antalet skuldsatta hos Kronofogden. Mellan 2019 och 2020 minskade antalet skuldsatta privatpersoner i kommunen från 394 till 391 personer vilket sticker ut såväl nationellt som gentemot grannkommunerna Laholm och Ängelholm som båda har en ökning.

Även antalet barn som lever i en familj där en av föräldrarna har skulder eller lever under en skuldsanering minskar från 8,8 procent till 8,7 procent.

Text: Joakim S Ormsmarck