Klik venligst
BJÄRE 2023-11-15 KL. 06:00

Arbetslösheten i Båstad sjunker

Av Peter Jakobsson

Arbetslösheten i Båstad sjunker
Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar på något sjuknande arbetslöshet i Båstads kommun i oktober. Foto: Peter Kroon

Under oktober månad 2023 rapporterade Båstads kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-0,3 procentenheter). I Skåne län däremot stiger arbetslösheten något.

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Båstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sett till antalet personer betyder det att 335 av 6 979 invånare i åldern 16 till 651 år i Båstads kommun var inskrivna som arbetssökande i oktober.

Båstad hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i Skåne län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Vellinge har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Malmö har den högsta (12,3 procent).

Även arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker och ligger nu i Båstads kommun på 11,4 procent under oktober månad, motsvarande 137 av 1 202 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol. Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Båstad minskat från 20,4 till 11,4 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen