Klik venligst
BJÄRE 2022-01-14 KL. 12:00

Arbetslösheten sjunker i Båstad

Av Peter Jakobsson

Arbetslösheten sjunker i Båstad

Arbetslösheten i Båstad är betydligt lägre än för ett år sedan. Det visar den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Under december månad rapporterade Båstad en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Båstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 5,7 procent.

Alla Skånes kommuner har minskad arbetslöshet nu mot ett år sedan men det varierar väldigt mellan olika kommuner. I Malmö och Perstorp är arbetslösheten över 13 procent. I Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Åstorp och Östra Göinge ligger det på runt 11 procent.
Lägst arbetslöshet är det i Vellinge och Lomma där det är runt 3,5 procent. Totala arbetslösheten i Skåne är 9,3 procent. En minskning med 1,8 procentenheter på ett år.

Bland utlandsfödda är arbetslösheten betydligt högre i både Båstad och i Skåne som helhet. I Båstad är 15,8 procent av de utlandsfödda inskrivna som arbetslösa. Detta är en minskning med 5,7 procentenheter sedan samma tidpunkt för ett år sedan.
I Skåne totalt är 21,4 procent av de utlandsfödda arbetslösa. Även det en minskning sedan i fjol (–3,7 procentenheter).

Statistiken för ungdomsarbetslösheten, 18-24-åringar, har även den sjunkit i Båstad och Skåne. I Båstad rapporterades 5,6 procent av ungdomarna som arbetslösa i december. En minskning med 4,9 procentenheter på ett år. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta i Båstad sedan augusti 2008.