BJÄRE 2022-07-08 KL. 10:05

Avrådan från bad kvarstår vid två badstränder

Av Jenica Paulsson

Varje år tas badvattenprover vid alla EU-badplatser i Båstads kommun. De flesta får bra vattenprovresultat. Två av stränderna får klassificeringen utmärkt kvalitet och det är Eskilstorp och Malens havsbad.

Avrådan från bad kvarstår vid två badstränder
Bad vid Segelstorps strand. Foto: Arkiv

I dagsläget finns det två badplatser i Båstads kommun där avrådan från bad gäller under hela säsongen. Det är Glimminge strand och Storahult strand. Vattnet vid dessa båda stränderna har klassificerats med dåligt badvattenkvalitet.

I Torekovs strand som fick otjänligt vattenprov den 28 april samt den 4 juli har nu nya prover tagits den 8 juli. Svar väntas komma inom de närmsta dagarna men fram tills motsatsen bevisas är det uppmaningen att vara försiktig vid bad som gäller.

För aktuella provsvar för badstranden närmast dig besök havs och vattenmyndighetens hemsida havochvatten.se.