Klik venligst
BJÄRE 2023-09-14 KL. 15:52

Avskaffad möjlighet till biljettköp på bussar ska ge bättre punktlighet

Av Peter Jakobsson

Avskaffad möjlighet till biljettköp på bussar ska ge bättre punktlighet
Snart försvinner möjligheten att köpa biljetter av föraren på regionbussarna i Skåne. Foto: Peter Jakobsson

Från den 1 januari 2024 kommer Skånetrafiken inte längre erbjuda möjligheten att köpa biljetter av föraren på de gula regionbussarna. Detta beslut har fattats av kollektivtrafiknämnden och anledningen till detta är huvudsakligen att en mycket liten andel av biljetterna säljs av föraren på regionbussarna då över 85 procent av kunderna köper sina biljetter via appen. Resten väljer att köpa sina biljetter från andra ställen så som hemsidan, biljettautomater, kundcenter och ombud runt om i Skånes kommuner.

Skånetrafiken strävar även efter att förbättra bussarnas punktlighet genom att göra biljettinköpen smidigare. Genom att alla biljetter köps i förväg menar de att flödet vid påstigning kommer att förbättras, vilket förväntas ha en positiv inverkan på punktligheten. Dessutom är det kostsamt att upprätthålla flera säljkanaler för biljetter, och man planerar att investera pengarna i att förbättra andra kundtjänster.

Under hösten kommer Skånetrafiken att genomföra en informationskampanj på regionbussarna för att informera passagerarna om de olika alternativen för att köpa biljetter.