BJÄRE 2023-03-03 KL. 06:00

Bågskyttesällskapet bygger nya handikappanpassade lokaler

Av Peter Jakobsson

Bjäre Bågskyttesällskap har fått pengar från Stiftelsen Gripen, RF-SISU och Båstads kommun som de ska använda för att bygga en ny klubbstuga och handikappanpassad skjutlinje vid banan i Svenstad. Bygget har redan påbörjats och väntas klart till sensommaren.

Bågskyttesällskapet bygger nya handikappanpassade lokaler
Jörgen Nilsson och Christer Nilsson vid vindskyddet som ska ersättas av en ny klubbstuga. Foto: Peter Jakobsson

Vid årsmötet i februari kunde styrelsen avslöja för medlemmarna den glada nyheten att föreningen fått bidrag från Stiftelsen Gripen, RF-SISU och Båstads kommun som möjliggör byggandet av en ny klubblokal och en handikappanpassad skjutlinje.
– Det blev väldigt positiva reaktioner från medlemmarna, berättar Christer Nilsson som är ordförande i Bjäre Bågskyttesällskap.

Bidragen ska gå till en klubblokal med värme, förråd, toalett och skjutbana med vindskydd och tak. Allt blir handikappanpassat vilket möjliggör många nya aktiviteter.
– Sedan 1992 har klubben bara haft vindskyddet som samlingspunkt vid banan, berättar Jörgen Nilsson som sitter i föreningens styrelse och är född och uppvuxen i närheten av banan i Svenstad.
– Vi ska bygga klubbstugan med förråd där vi har vindskyddet idag. Utanför blir det en skjutlinje med tralldäck och vindskyddsvägg bakom och ett tak. Det blir helt anpassat för rörelsehindrade. Man ska kunna köra direkt från klubbstugan ut till skjutlinjen med rullstol, förklarar Christer.


Jörgen Nilsson och Christer Nilsson visar var nya skjutlinjen ska byggas. Foto: Peter Jakobsson


Att få till en riktig klubblokal har varit en önskan länge. När Christer började undersöka finansiering till det hela kom tankarna på att samtidigt handikappanpassa vilket ökade intresset.
– Jag ringde till olympiska kommittén i Stockholm och berättade om våra planer med handikappanpassad skjutlinje. De blev väldigt glada för de ansåg att det verkligen behövdes. I Malmö finns möjlighet för paraskyttar att träna inomhus, men det finns inget ute, berättar Christer och fortsätter:
– De sa att om vi bygger detta har vi möjlighet att få skyttar från stora delar av Sverige att komma till oss för att skjuta.

Totalt har föreningen fått nästan 400 000 kronor från de olika finansiärerna. Pengarna kommer gå till material då själva byggandet kommer utföras av medlemmar på klubben.
– Vi har all kunskap internt så då behöver vi inte lägga pengar på själva byggandet. Då kan vi få mer byggt, förklarar Christer.

Nu har vindskyddet redan rivits och schaktning har påbörjats för att jämna ut marken inför byggandet av nya klubbstugan. Tidigare har klubben inte haft någon el vid banan men det finns en stolpe i närheten som Bjäre Kraft kommer hjälpa dem att koppla sig till.
– Vi kommer gå från stenåldern till nutid med nya bygget, säger Christer.

Förhoppningen är att hela bygget ska vara klart till efter semestrarna i sommar, kanske någon gång i augusti.
– Alla vi som ska bygga har ju vanliga jobb och annat som tar tid men vi ska bygga så mycket vi hinner, säger Jörgen och tillägger att de är flera som ska i väg på tävlingar på vissa helger framöver.


Jörgen Nilsson och Christer Nilsson är glada över att kunna göra den stora upprustningen av klubbens faciliteter. Foto: Peter Jakobsson


I framtiden med nya bygg-naderna på plats hoppas de kunna arrangera bättre utbildningar på klubben.
– Vi har ju inte haft möjlighet att hålla i bra utbildningar då vi inte haft någon bra lokal att vara i, säger Christer.

Nu har de runt 70 medlemmar men det är många som bara är engagerade på sommaren när det är fint väder.
– När vi får en bra klubbstuga som man kan gå in och värma sig i så kanske vi kan få fler skyttar som även kommer på höst och vår, säger Christer.

När allt står färdigt tänker de arrangera en rejäl invigning.
– Från olympiska kommittén har de lovat att försöka få riktigt duktiga skyttar och paraskyttar att komma till invigningen. Vi kommer även bjuda in alla som varit delaktiga i bygget och som bidragsgivare. Vi siktar på att det blir i augusti, säger Christer.