Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-02-01 KL. 14:14

Båstad bäst på att utnyttja matavfallet

Båstad bäst på att utnyttja matavfallet

Av det uppkomna matavfallet behandlas hela 61 procent så att både energi och näringsämnen tas tillvara. Det nationella målet är 40 procent. Att ta tillvara matavfallet görs genom att matavfall behandlas i en rötningsanläggning och blir till biogas, som kan användas till bland annat fordonsgas och biogödsel, vilket ger växtnäring till jordbruket.

– Det är otroligt roligt att vi genom kommunikation och kvalitetsarbete kunnat se den positiva utvecklingen i Båstad från 2011 fram till idag, med ständigt ökande insamlingsmängder av matavfall. Båstad har ökat sin insamling med 78,5 kg matavfall per invånare under fyra år. Vi kan redan nu se att siffrorna för 2016 blir ännu bättre. Samtidigt har restavfallsmängderna minskat med mer än 100 kilo per invånare. Och det är glädjande att vi kan sluta kretsloppet i en bygd med tradition av lantbruk och livsmedelsproduktion, med utsorteringen av matavfall som blir till biogas och biogödsel. Men detta hade inte varit möjligt utan engagemanget från båstadborna och insamlingsentreprenören Suez. Utan dem hade vi inte kommit någonstans, säger Cecilia Holmblad.

I april 2012 beslutade regeringen om nya etappmål som ska vara uppfyllda 2018. Ett av målen rör resurshushållning i livsmedelskedjan och hur näring och energi ur matavfall ska tas tillvara. Avfall Sverige presenterar nu statistik på lokal nivå som visar hur långt olika kommuner kommit, och en av NSR:s ägarkommuner, Båstad, ligger i topp.
– Det känns väldigt bra att en tydlig politik leder till att vi kan vara i framkant inom området och att vi jobbar för att vara bland de 10 bästa i landet. Med dessa resultat ökar Båstad kommuns attraktivitet, vilket är viktigt för hela kommunen och framtida samarbeten, säger Båstads kommunalråd, Bo Wendt (BP).