Klik venligst
BJÄRE 2024-03-26 KL. 11:20

Båstad blir en del av Halland

Av Carina Nilsson

Båstad kommer snart att ingå i två kommunsamarbeten i två olika län. Dels det redan etablerade med Familjen Helsingborg, dels ett helt nytt samarbete med fyra halländska kommuner.
– Det här är något som jag har velat se länge och som kommer att gynna våra medborgare, säger Båstads kommunråd Johan Olsson Swanstein (M).

Båstad blir en del av Halland
Båstad kommer att gå in i ett samarbete med fyra kommuner i Halland, vilket gör att länsgränsen kommer att få mindre betydelse. Foto: Carina Nilsson

Båstad ingår sedan flera år tillbaka i Familjen Helsingborg som är ett samarbetsorgan för totalt elva kommuner i nordvästra Skåne.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av Familjen Helsingborg, där vi bland annat har ett gemensamt lönesystem och har samarbetat mycket på kulturområdet. Vi har lärt oss att det är väldigt viktigt att organisera sitt samarbete och att det ska bygga på frivillighet, säger Johan Olsson Swanstein.

Båstad har också kommit att samarbeta allt mer med Laholms kommun. Räddningstjänsten har länge jobbat i båda kommunerna, man jobbar med VA-frågor, och nyligen undertecknades ett samarbete om förskola och skola.

Båstads kommunråd Johan Olsson Swanstein (M) har länge jobbat för att få till ett större samarbete med Halland. Foto: Peter Jacobsson/Arkiv

– Det finns många Båstadbor som söker vård i Halland och vi har nyligen fått möjlighet att åka färdtjänst över länsgränsen. Ser man till arbetsmarknaden så sträcker den sig mellan Halmstad och Helsingborg, säger Johan Olsson Swanstein.

Men snart kommer länsgränsen mot Halland att spela mindre roll. Båstad har för avsikt att gå in i ett samarbete med Laholm, Falkenberg, Hylte och Halmstads kommuner.

– Jag är väldigt glad att våra grannar i norr vill att Båstad ska vara med. Jag tror det kommer att bli väldigt bra för medborgarna. Ska vi klara välfärdsstatens uppdrag framöver så behöver vi samarbeta. Både för att ha effektiva organisationer internt men också för att kunna klara av kompetensförsörjning och flera andra viktiga saker framöver, säger Olsson Swanstein.

Han sticker inte heller under stol med att läns- och regiongränser ibland ställer till det för kommuner och medborgare som hamnar i gränslandet.

– Båstad ligger där det gör och det blir en fight ibland. Det kommer att krävas lite mer av vår kommun att samarbeta åt två håll. Men vi får ett forum där vi kan lyfta saker på ett organiserat och strukturerat sätt. Ju fler kommuner vi blir desto starkare blir vi i frågor som berör både statliga myndigheter och våra kommuner i Halland och Skåne. Det kan handla om vägar eller arbetsmarknadsfrågor till exempel.

Båstads kommun har goda erfarenheter från samarbetet i Familjen Helsingborg. Foto: Carina Nilsson

Det nya samarbetet är inte formellt klart än, men planen är att ett så kallat letter of intent ska skrivas under i veckan av representanter för de fem kommunerna.

– Inget är klart förrän det är påskrivet men jag ser fram emot vad det här kan innebära med både tillförsikt och spänning, säger Johan Olsson Swanstein.