Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-10-22 KL. 13:22

Båstad Camping tar över driften av Skummeslövs havsbad

Båstad Camping tar över driften av Skummeslövs havsbad

Skummeslövs havsbad byggdes 1961 av dåvarande Karups kommun. Många har badat och gått simskola i poolen sedan dess. Nu kommer Båstad Camping ta över driften av anläggningen som ska få sig en ansiktslyftning.

– Här finns en anda av att här kan vi göra mycket själva. Sen involverar vi andra, säger Åke Hantoft som är ordförande SUIF, Skummeslövsbadets Utveckling Ideell Förening, som äger anläggningen.

Badet var i kommunal regi fram till 2008 då kommunen tänkte lägga ner badet. Då bildade badortsföreningen i Skummeslöv föreningen som köpte badet för en krona.
– Sen investerades en del och mycket arbete lades på att fräscha upp anläggningen, berättar Åke.

Simklubben Stimmet har drivit badet under många år men nu var det dags att ta ett steg till resonerade SUIF.
– Det finns lite utmaningar på nytt med att förnya lite på anläggningen. Vi rekade efter samarbetspartner och kontaktade Båstad Camping för att höra om vi kunde göra något tillsammans. Det har resulterat i att de fått ett femårskontrakt på att driva badet. Det finns med i kontraktet att simklubben Stimmet fortsatt är en viktig part och de kommer att driva simskola, berättar Åke.

När Micke och Nilla på Båstad Camping fick frågan tänkte de mycket på det och nappade tillslut.
– Vi brinner för att utveckla verksamheter så som vi gjort med campingen sedan 2013. Nu ska det bli kul att driva detta och vi kan säkert få positivs synergier med campingen, säger Micke.
– Det kan bli grillkvällar och trubadurkvällar, säger Nilla.Micke och Nilla från Båstad Caping som ska ta över driften av Skummeslövs havsbad.

Första steget blir att ge anläggningen ett ansiktslyft.
– Det viktigaste blir nu att fräscha upp lokalerna. Vi ska utveckla serveringen och bygga om så den kan serva även gäster som inte är inne på badanläggningen. Det är ju fullt med folk på stranden om det är fint väder, säger Micke.
Varumärket Skummeslövs havsvattenpool ska fortsätta att användas även om campingen driver den.
– Vi kommer göra om så det blir lite mer likt campingen i färger och så. Man ska se likheter med campingen, berättar Nilla.

Förhoppningen är att öppna upp en uppfräschad anläggning i mitten av maj.
– Vi har stora visioner. Vi kan inte bygga nytt men vi kan bygga om det befintliga. Vi kan inte avslöja allt nu, säger Nilla.

Båstad Camping tar rent formellt över driften av anläggningen första januari. Nästa år är det även 60-årsjubileum för anläggningen så det kan bli en fin anläggning till jubileet.


Mötesplats AllarpsstrandLaholms kommun ser ett stort behov av att utveckla förutsättningarna för rekreation och besöksnäring i området runt Allarp. I närområdet har befolkningsökningen varit stor med nybyggnation av bostäder i många boendeformer i Allarp och Skummeslövsstrand. Även i Båstads kommun i Hemmeslöv och runt nya tågstationen.Planer för anläggningen och området.

För att möte de behov ett ökat invånarantal för med sig planeras för service i olika former. Som en del i detta har Laholms kommun avsatt investeringsmedel för nybyggnation av en mötesplats med servicebyggnad vid Skummeslövsbadet anläggning.


Projektet kallas Mötesplats Allarpsstrand och kommer bestå av en byggnad med allmänna toaletter, cykelparkering, sittplatser, uteduschar, sopsortering samt naturinformation.TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON