BJÄRE 2022-11-03 KL. 15:00

Båstad i topp när robusthet utvärderas

Av Peter Jakobsson

I en jämförelse över robustheten i Sveriges alla kommuner toppar Båstad i kommungruppen Landsbygdskommun med besöksnäring. Det slås fast av WSP som är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling.

Båstad i topp när robusthet utvärderas

I rapporten ”Regionernas kamp 2022” sammanställs och jämförs många variabler med syftet att mäta robusthet i kommunerna och belysa faktorer som kan förbättras för kommunernas fortsatta utveckling.

Företaget WSP menar i rapporten att kommunernas höga grad av självstyre är något som gör Sverige unikt i världen där kommuner ansvarar för en stor del av invånarnas samhällsservice, exempel på ansvarsområden är förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, PBL-relaterade frågor och även lokal näringspolitik. Ansvaret på kommunnivå medför stor potential och likaså utmaningar för Sveriges kommuner.

För att ranka kommuner görs en samlad bedömning över kommuners robusthet som är en sammanvägning av 14 olika variabler inom områdena demografi, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Bland landsbygdskommunerna kniper Båstad i år förstaplatsen följt av tidigare års vinnare Åre. Båstad får 99 robusthetspoäng av maximala 140. Ett lyft med 17 poäng sedan året innan.
– Det är väldigt bra värden och det är viktigt med en robusthet för framtiden. Att Båstad får ökat poäng visar att vi även är på rätt väg. Att vara på plats 69 av alla Sveriges kommuner är inte helt fel heller, säger Ingela Stefansson (S) första vice ordförande i kommunstyrelsen i Båstad.

Rapporten skriver vidare att både Båstad och Åre har de senaste åren sett en positiv befolkningstillväxt såväl som ett högt inrikes flyttnetto. Uppenbart väljer allt fler att lämna städerna för distansarbete på orter där man tidigare enbart har semestrat. De menar även att kommunerna också sannolikt har varit väl förberedda med bostadsplanering.