Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-10-22 KL. 12:11

Båstad Ridklubb får tillfälligt amorteringsfritt

Båstad Ridklubb får tillfälligt amorteringsfritt

På grund av corona-pandemin som gett inkomstbortfall har Båstad Ridklubb ansökt om att få slippa amortera på lån de har från kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2007 att låna ut maximalt 14 miljoner kronor till Båstad Ridklubb. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt av 40 år. Båstad ridcenter har i verkligheten bara behövt låna sammanlagt 12,6 mkr av kommunen. Vid tre tillfällen har det gjorts extraamorteringar till kommunen i syfte att hålla nere räntekostnaderna.

Kommunstyrelsen hörsammade rid-klubbens önskemål om amorteringsfritt och gav detta för kvartal 4 2020 och kvartal 1 2021. För att slutlig skuld skall betalas inom avsatt tid höjs därför den årliga amorteringen från kvartal 2 2021 och framöver.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON