BJÄRE 2023-11-22 KL. 06:00

Båstadbo donerade pengar till strandheden

Av Rickard Gustafsson

En privatperson har donerat 300 000 kronor till Havsnätverket Laholmsbukten. Donationen ska bland annat användas för att bekämpa vresrosor och skapa en öppen ljunghed med stor biologisk mångfald på tångallmänningens del av strandheden i Skummeslövsstrand.
– Det är ju sådant som inte händer egentligen, men det gjorde det, säger Bo Hansson.

Båstadbo donerade pengar till strandheden
Med den stora donationen ser Bo Brink, Margareta Lindgren och Bo Hansson hur möjligheterna öppnas för att undvika att strandheden på tångallmänningens mark i Skummeslövsstrand växer igen. Foto: Rickard Gustafsson

Under 2022 utförde länsstyrelsen stora åtgärder i Skummeslövsreservatet där vresrosor, som tagit för sig rejält av strandheden, togs bort.

Margareta Lindgren, i Södra Hallands naturskyddsförening, berättar att det såg bra ut fram till sommaren. När regnet kom tog sig alla rotstumparna igen och vresrosornas tillväxt fullkomligen exploderade.

Den aggressiva vresrosen är invasiv och måste kontinuerligt hållas efter för att den biologiska mångfalden ska ha en chans.

– Länsstyrelsens pengar var slut. Så vi var ett gäng som samlades och började gräva för hand, säger hon till LT.

Mitt under arbetet, med spadar och hackor, kom ett par vandrande från Båstad-hållet.

– De anslöt sig och var med flera gånger och grävde. Sen kom vi fram till att det var väldigt jobbigt och insåg att vi skulle behöva maskinell hjälp och då erbjöd sig frun i paret att betala. Det landade i att vi fick 300 000 kronor. Otroligt generöst, säger Margareta Lindgren.

Havsnätverket Laholmsbukten har fått en privat donation på 300 000 kronor. Margareta Lindgren, Bo Brink och Bo Hansson i nätverket ska använda pengarna till att skapa en öppen och blomstrande strand- och ljunghed med stor biologisk mångfald. Foto: Rickard Gustafsson

Glädjen i Havsnätverket Laholmsbukten blev oerhört stor.

– Det är ju sådant som inte händer egentligen, men det gjorde det, säger Bo Hansson.

I nätverket ingår naturskyddsföreningarna i Halmstad, Södra Halland och Bjäre. Det bildades 2018 med syftet att värna natur och miljö, både till havs och på stränderna, i Laholmsbukten.

Bo Hansson berättar att man samlat på sig mycket kunskap och lyckats engagera många människor.

– Vi har lyckats väldigt bra och varit väldigt aktiva under de här fem åren. Vi har haft många vandringar, föreläsningar och seminarier, säger Bo Hansson och nämner att man i dag har cirka 1 200 följare i sin facebook-grupp.

Frivilliga krafter har hjälpt till att röja bort vresrosor, al- och björksly på strandheden och Havsnätverket Laholmsbukten hoppas att fler människor vill ansluta sig i arbetet. Foto: Privat

Donationen möjliggör skapandet av en strandhed med stor biologisk mångfald och meningen är att det ska ske på mark som tillhör Skummeslövs tångallmänning. Området är tre kilometer långt och mellan 75-100 meter brett.

– Vi kommer att utgå från den gamla skötselplanen som togs fram 2006 för att skapa en öppen strandhed som är bra för både djur, växter och människor, säger Margareta Lindgren och berättar att det ska röjas al- och björksly och vresrosor.

Målsättningen är att ett antal sällsynta och rödlistade djur och växter ska få en renässans. Den gulfläckiga igelkottsspinnaren (fjäril), strandlöpare (skalbagge), höstlåsbräken och strandvial är några exempel på arter som trivs förträffligt på strandheden.

– De klarar sig inte om det slyas igen. Vi vill att det ska vara öppen sand och ljung. Vi människor får hjälpa till här när vi inte har betesdjur till hjälp, säger Margareta Lindgren.

Det maskinella arbetet har påbörjats och tar cirka en månad och till våren ska det brännas. Men underhållet måste ske kontinuerligt för att undvika att strandheden växer igen.

På 1970-talet planterades vresrosor för att undvika sandflykt. Vad man inte tänkte på då var att den invasiva arten lätt tar överhanden och slukar alla andra växtarter i området. Foto: Rickard Gustafsson

När det begav sig på 2000-talets första årtionde var drygt 350 personer engagerade. Nätverket märker att intresset ökar och hoppas och vill att fler ideella krafter vill vara med.

– Vi har ett nätverk på 60 personer just nu, men det sprider sig mer och mer och det är glädjande, säger Bo Brink.

Mellan jul och nyår planeras en ”hedfika” på Bread & Butter för att sprida budskapet.

– Vi vill försöka få i gång en självgående skötsel så att de som bor här i området träffas, fikar och hjälper till, säger Margareta Lindgren.

Finessen för att förbättra havs- och strandmiljön i Laholmsbukten är just samverkan. Där ingår, förutom lokalbefolkningen, även Kattegatts kustvattenråd (från Kungsbacka till Ängelholm), Lagans vattenråd, kommunerna och länsstyrelsen.

– Vi pratar samma språk och byter erfarenheter med varandra. Det har skett viss förbättring över längre tid och man ser resultat. Men det går för långsamt, vi måste öka takten, säger Bo Brink som är Laholms kommuns representant i kustvattenrådet.

– När alla myndigheter, kommuner ska spara pengar så måste vi också hitta andra vägar. Därför hoppas vi på föreningsliv och näringsliv och får vi alla att hjälpa till så fixar vi det här.

Havsnätverket har även framtida ambitioner.

– Vi skulle även vilja få till ett marint skydd i Laholmsbukten, helst ett marint reservat, säger Bo Hansson.