Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-10-15 KL. 17:47

Båstads företagsklimat måste bli betydligt bättre

Båstads företagsklimat måste bli betydligt bättre

Båstad tappade ytterligare tio placeringar när Svenskt Näringsliv nyligen presenterade årets kommunranking med avseende på företagsklimat. Plats 117 bland landets 290 kommuner duger inte, knappast heller plats 16 av Skånes 33 kommuner. Men vad som behöver göras är uppenbart. Kommunen äger de faktorer som måste förbättras.
Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Till två tredjedelar bygger rankingen på en enkät till företagen och ytterligare en tredjedel är statistik från SCB och UC med relevans för företagandet.


Lång tid under plats 100
Båstad har under lång följd av år legat längre ner än på hundrade plats, med ett par undantag och detta samtidigt som närliggande andra mindre kommuner placerat sig betydligt bättre. Eller vad sägs om jämförelsen att Båstad intar plats 117 medan man på andra sidan Skälderviken hittar Höganäs med en hedrande 7:e plats i riket och på andra sidan Laholmsbukten hittar Laholm på 29:e plats.


I ärlighetens namn ska påpekas att placeringarna gäller i förhållande till andra kommuner. En kommun måste inte ha blivit sämre i praktiken för att den rasat ett år. Placeringen kan bero på att andra blivit bättre. Men varje kommun borde anstränga sig för att bli bättre och placera sig bättre. Båstad har förvisso sett ett antal viktiga företag ta konsekvensen av sitt missnöje med företagsklimatet.


Låt oss börja med vad som anses bäst för företagen i Båstad. Företagens värdering av vägnät, tåg- och flyg lyfter Båstad till en imponerande plats 12 i riket. Förbättringen kom redan förra året, ett lyft från plats 142 till 10, och speglar naturligtvis värderingen av den kraftigt förbättrade tågtrafiken med färdigställandet av tunneln genom Hallandsås.


Allmänhetens attityder till företagande placerar Båstad på plats 33, medias attityder på plats 61, tillgång till kompetens plats 66, tele- och it-nät plats 91 för att ta de bästa.


Kommunen äger de avgörande frågorna
I enkäten bland företagen får kommunens tjänstemäns attityder till företagande plats 254, alltså bland de sämsta i hela landet. Och kommunpolitikernas attityder renderar plats 248, inte mycket bättre. Kommunens tillämpning av lagar och regler plats 228, servicen till företag plats 150. Det är dessa faktorer som drar ner slutresultatet mest.


I statistikdelen motiverar marknadsförsörjningen en plats 162, inte heller det så imponerande. Det handlar om hur stor del av hushållens inkomster som kommer från privat verksamhet. Närbesläktad är frågan om entreprenader, alltså kommunens benägenhet att lägga ut uppdrag på privata aktörer, plats 75 – så där.


Vad som behöver göras för att Båstad ska bli attraktivare för företagande är uppenbart. Kommunen och ingen annan äger de frågor som betygsätts allra lägst av det lokala näringslivet. Ansvaret för den mångåriga dåliga placeringen på rankinglistan bärs av många kommunledningar, men det är den nuvarande och kommande som måste ta ansvar för en radikal  förbättring.


Krävs långsiktigt strategiskt arbete
Rolf Elmér, som är Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne säger att de kommuner som ligger i toppen och som klättrar kännetecknas av att de har en politisk ledning som tar företagarnas frågor på allvar och som engagerar sig i arbetet med att förbättra villkoren för företagen. De arbetar strategiskt och långsiktigt med att förbättra företagsklimatet och de har en bra dialog med företagen i kommunen.


TEXT: Gösta Löfström