Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-03-20 KL. 16:30

Båstads kommun agerar och sätter in stöd för lokala företag

Båstads kommun agerar och sätter in stöd för lokala företag

Under fredagen beslutade Båstads kommun att sätta in stödåtgärder för lokala företag för att underlätta under den pågående Coronoakrisen. Bland annat har restaurangerna möjlighet att redan idag öppna sina uteserveringar.

Båstad kommun har under dagen suttit i möte och beslutat om en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Samtidigt diskuteras vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.
– Jag är glad att vi har kunnat vidta snabba och bra åtgärder och givetvis kommer vi tillsammans med kommunen att följa den fortsatta utvecklingen samt hålla oss uppdaterade löpande kring vad som händer och vilka kommande åtgärder som kan tänkas vara nödvändiga för att stötta det lokala näringslivet, säger Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv.

Totalt är det i dagsläget sju olika åtgärder som omedelbart kommer att genomföras:

  • Ge företag möjlighet till uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen.

  • Kommunen sätter betalningsvillkoret på nya fakturor till 90 dagar för privata företag med möjlighet till förlängning med ytterligare 90 dagar.

  • Kommunens miljö-och livsmedelsinspektörer har en viktig funktion under rådande förhållanden genom rådgivning och kontroll av livsmedelshygien, hälsoskydd och smittskydd. Tillsynen kommer att planeras och genomföras med stor försiktighet och med särskild hänsyn till drabbade verksamheter.

  • Båstadshem ser över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.

  • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.

  • Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser och föredrag.

  • Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.

  • Tillåtet att öppna uteserveringar redan nu. Förutom att solen förväntas skina kommande vecka är det dessutom bra ur smittspridningssynpunkt att sitta ute. Redan från den 20 mars är det möjligt att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning. Den normala öppettiden är 1 april.


Samtliga beslut som tagits idag gäller under två månader, det vill säga till och med den 20 maj.
Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar dagens beslut:
– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. Nu mer än någonsin krävs det att vi alla jobbar tillsammans. För att kunna underlätta för våra företag i dessa tider har vi tagit fram en rad åtgärder, som kan komma att utvecklas och ändras om det krävs. I övrigt kräver rådande läge att alla i kommunen, medborgare och företagare, nu gör det man kan för att stötta, hjälpa och ta hand om varandra. Vi behöver alla våra lokala företag, så alla vi som kan behöver stötta dem och samtidigt passa på och njuta av vårsolen, säger han.