Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-10-11 KL. 14:45

Båstads kommun anmäler den egna verksamheten

Båstads kommun anmäler den egna verksamheten

Under fredagen gick Båstads kommun ut med informationen att man gjort en anmälan av den egna verksamheten till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Bakgrunden är signaler om missförhållanden inom enheten Barn och unga som är en del av Individ- och familj.

Det är medarbetare inom enheten för Barn och Unga som har slagit larm och kontaktat ordföranden för Utbildningsnämnden Thomas Nerd. Han har fått ta del av en skrivelse där medarbetarna har pekat på en rad bristande rutiner och felaktig handläggning av ärenden inom enheten, men också nämnt nio konkreta individärenden där de menar att allvarliga fel har begåtts. Skrivelsen omfattar perioden 170101-190603.
– Det enda som är bra med detta är att det har kommit fram så att vi kan ta ansvar och städa upp det här. Det ska ha pågått ett längre tag men jag vill försäkra att vi nu kommer att ta krafttag för att lösa detta. Jag vill också be ursäkt till de som eventuellt farit illa av kommunens hantering, säger Utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S).

Bjäre NU har tagit del av den aktuella skrivelsen och det är mycket allvarliga brister som uppdagats, bland de ärenden där klienter kommit till skada på grund av hanteringen finns bland annat följande noterat:
”Tre syskon lämnas hemma där pågående hedersrelaterat våld förekommer. Endast den äldsta systern omhändertas med stöd av LVU. Ärendet blir därefter liggande utan handläggning i tre månader.”
”En 14-årig flicka utsätts för sexuellt övergrepp av flera pojkar i skolan. Skolan anmäler. Ärendet blir liggande i tre månader innan handläggare kontaktar flickan. Ingen polisanmälan görs.”
”Två syskon på 5 resp. 7 år placeras i ett familjehem där de inte får tillgång till varsitt rum utan tvingas sova i en garderob. (olagligt enligt 6 kap. 7§)”
”Gällande en 12 årig flicka inkommer 7 anmälningar om missförhållande i hemmet utan att man agerar i ärendet. Ingen kontakt tas med familjen vars situation förvärras. Tillslut tar en skolkurator hem flickan till sig.”

Dessa ärenden är bara fyra av totalt nio som rapporten lyfter fram. Henrik Andersson är verksamhetschef för Bildning och arbete som Individ- och familj är en del av.
– Det som har kommit till vår kännedom är av så allvarlig karaktär att vi har valt att göra en anmälan till IVO trots att vi ännu inte har hela bilden i varje enskilt ärende. Vi har också arbetat för att försöka säkerställa att ingen far illa under tiden en fördjupad utredning pågår, säger han.
Den fördjupade utredningen kommer göras av externa resurser.

I rapporten går även att läsa att 95 % av de ärenden där barn utsatts för våld inte polisanmälts, i de ärenden där man misstänker att barn utsatts för sexuella övergrepp har inga ärenden anmälts till polisen.

Vad det gäller familjehem saknas helt rutiner för arvoden till såväl kontaktpersoner som familjehem, vilka har satts godtyckligt utifrån tycke och smak. En fjärdedel alla familjehem med en pågående placering saknar avtal med kommunen vilket är olagligt och 30 % av familjehemmen har inte haft kontakt med ansvarig handläggare sedan 2016.

Thomas Nerd understryker vikten av att komma till rätta med problemen.
– Det som händer nu är att vi gör en anmälan till IVO, vi sätter in de resurser som krävs på enheten, vi satsar på kompetensutveckling för de medarbetare som finns kvar inom verksamheten och vi ställer krav på förändrade rutiner. Jag vill se till att vi bygger upp en socialtjänst som har allmänhetens förtroende, säger han.
– Vi är överens om att det som behövs nu är långsiktigt arbete där vi i nämnden vill säkerställa att förebyggande åtgärder sätts in så att detta inte händer igen, säger Susanne Jung (M) som är vice ordförande i Utbildningsnämnden.