Klik venligst
BJÄRE 2021-12-26 KL. 08:00

Båstads kommun får högt betyg för sin service

Av Peter Jakobsson


I årets servicemätning presterade Båstads kommun bättre än tidigare år och ligger nu i topp tio jämfört med andra kommuner i landet och på andra plats bland kommunerna i Skåne.
– Jag är oerhört stolt över det arbete personalen på kundcenter gör och det är glädjande att vårt utvecklingsarbete märks och ger resultat, meddelar Cecilia Franzén Rooth, kundcenterchef.

Båstads kommun får högt betyg för sin service
Båstads kommuns service på andra plats bland kommunerna i Skåne.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen tillsammans med flera kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Undersökningen mäter hur väl anställda i kommunen agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.

Årets mätning visar att Båstads kommun bättrade på resultaten från föregående år och presterade betydligt bättre än genomsnittet i bedömningen av bland annat helhetsintryck, tillgänglighet samt intresse och engagemang.
– Servicemätningen visar att vi är på rätt väg med utvecklingen av ett kontaktcenter. Redan idag besvarar vi många frågor och det upplevs positivt att få svar och information redan i första kontakten med kommunen, säger Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter.

Kommunens stora utmaning hittas i kategorin svarstid efter koppling till person som svarar på frågan samt i kategorin avsändaruppgifter i e-postbrev.
– Här presterar vi tyvärr lägre än snittet. Men jag ser att vi har potential att utvecklas även inom dessa områden, säger Cecilia Franzèn Rooth.