Klik venligst
BJÄRE 2023-05-02 KL. 12:45

Båstads räddningstjänst blir del av förbund

Av Peter Jakobsson

Under drygt ett år har det utretts hur framtidens räddningstjänst i Båstads kommun skulle se ut. En intern och en extern utredning utförts och rekommendationen till Båstads politiker blev att rösta för att gå med i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). På aprilmötet beslutade kommunfullmäktige att Båstads räddningstjänst ska bli en del av RSNV.

Båstads räddningstjänst blir del av förbund
Räddningschef Pelle Pettersson planerar nu framåt med inriktningen att bli en del i förbundet från januari 2024. Foto: Peter Jakobsson

RSNV består av räddningstjänsterna i Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv. Från januari 2024 även Båstads räddningstjänster efter kommunfullmäktiges beslut på aprilmötet.

År av utredning av räddningstjänsten framtid kan nu läggas till handlingarna och räddningstjänsten kan fokusera på vad som komma skall.
– Vi har gjort vår interna utredning som sedan beaktades i den externa utredningen som kom fram till rekommendationen att gå med i förbundet. Nu kör vi på med planen att gå in i förbundet 2024. Det ska bli spännande, säger Pelle Pettersson räddningschef i Båstad.

Förhandlingar har förts med facken angående de anställdas villkor.
– Alla inom räddningstjänsten blir erbjudna likvärdiga tjänster men exakt hur det blir för oss dagpersonal vet vi inte än. Sen är det frivilligt för alla att gå över med tjänsten till RSNV, förklarar Pettersson.

Med inträde i början av 2024 så kommer räddningstjänsten nu under hösten att jobba för att verksamhetsövergången blir så smidig som möjligt.
– I övrigt är det business as usual, brandbilar kommer som vanligt när det brinner, lovar Pelle.

En visuell skillnad blir att räddningstjänstens fordon och kläder kommer att få nya loggor. Andra konsekvenser av inträdet i RSNV är att räddningstjänsten får ökade resurser, större möjlighet till kompetensutveckling, tillgång till specialresurser och tillgång till kvalificerad olycksundersökning.


Räddningstjänstfordon med RSNVs logo som snart även kommer sitta på Båstads räddningstjänst. Foto: Peter Jakobsson


Tycker du att det är en bra lösning med förbundet?
– Vi hade en annan tanke i vår utredning men nu är det beslutat att gå med i RSNV så nu kör vi mot det. Det kan bli en liten nytändning att gå med i en större organisation, säger Pelle.

Emma Nordwall som är förbundsordförande på RSNV förklarar fler fördelar med att vara en del av ett förbund.
– Vi möter nu en framtid inom räddningstjänsten som är en annan typ av räddningstjänst än den som har varit. Vi möter en förändrad riskbild och nya lagar och krav på räddning. Detta kräver mer specialistkunskap och ökat samarbete för att klara uppdraget, säger hon.


Emma Nordwall är förbundsordförande för Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). Foto: RSNV


Emma lovade även att räddningsstyrkan i Torekov ska finnas kvar och vara stark. Något som det redan jobbas med.
– Vi håller nu på att bygga två offensiva enheter med släckförmåga som ska vara stationerade i Torekov. Det är viktigt att det finns resurser nära i Torekov som kan ta första delen av insatserna. Inom en månad ska de bilarna vara klara, säger Pelle.

Kostnaden för Båstads kommun att ingå i förbundet RSNV blir i paritet med vad det kostat för kommunen tidigare. I den ekonomiska prognosen för 2024 kommer räddningstjänsten kosta 819 kronor per invånare. Utfallet för 2021 och 2022 med räddningstjänsten i egen regi var 883 samt 808 kronor per invånare.FAKTA RSNV (innan Båstad gått med)
• Består av räddningstjänster i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Örkelljunga.
• Omfattar cirka 217 000 invånare över en yta på cirka 1202 km2.
• Runt 275 medarbetare varav cirka 110 operativ personal på heltid.