Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-10-07 KL. 06:37

Badet på Vårliden fortsätter vara stängt

Badet på Vårliden fortsätter vara stängt

Besvikelsen från pensionärerna som brukade bada i bassängen på Vårliden är uppenbar. Svaren från politiker och förvaltningen, som bjudit in till mötet, uteblir vid många tillfällen när de ställs mot väggen. Budskapet är tydligt: Badet är och kommer förbli stängt!

Vård och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP) hade bjudit in gruppen pensionärer, som vi tidigare skrivit om, som blev drabbade när varmbadet på Vårliden stängde efter sommaren. Anledningen till mötet var att det kommit så många frågor till kommunen så de ville informera gemensamt.
– Vi kände oss manade till att hålla denna informationsträffen för att berätta om hur jargongen har varit, hur vi fattat besluten och vad vi har landat i, inledde Vård och Omsorgsnämnden ordförande Eddie Grankvist (PB).
De närvarande var förutom ett trettiotal pensionärer några politiker från Vård och Omsorgsnämnden, Robert Falk, VD Båstadhem och Emma Pihl Vård och Omsorgschef på Båstads kommun.
– Under innevarande år har vi diskuterat hur det skulle se ut med badet på Vårliden och ekonomin granskades runt badverksamheten. Förvaltningen kom fram till att verksamheten är väldigt kostsam. Även säkerheten runt bassängen granskades och vi kom fram till att vi som hyresgäst har ansvaret för säkerheten och att badvakt måste finnas där liksom räddningsutrustning. På grund av att vi inte har varken badvakt eller utrustningen där så beslutades det att badet skulle stängas för utomstående omedelbart och det gäller fram till sista december då kommunen lämnar fastigheten, berättar Eddie Grankvist.

Efter stängningen av badet gick telefonen varm hos Eddie med frågor om varför det stängdes och livliga diskussioner hölls med flertalet upprörda och frågande Båstadbor.
– Med anledning av alla diskussioner beslutade vi att väcka upp ärendet igen i nämnden. Efter att diskuterat ärendet igen kom vi fram till att faktum kvarstår att vi på grund av omständigheterna inte kunde öppna upp badet igen.Gruppen pensionärer utanför badet de inte längre kan nyttja

Att driva ett bad är en kostsam verksamhet. Ett överslag av kostnaderna gjordes av förvaltningen.
– Enligt våra beräkningar skulle varje bad kosta flera hundra kronor om badet skulle kunna gå runt, berättar Emma Pihl, Vård och Omsorgschef Båstads kommun.

Båstadhem äger fastigheten och lokalerna med badet kommer inte ha någon hyresgäst efter årsskiftet då kommunen lämnar lokalerna.
– Vi vet inte vad som kommer hända med lokalerna, säger Robert Falk VD för Båstadhem. Vi kommer leta ny hyresgäst och om de skulle vara intresserade av verksamhet som innefattar badet har vi ingen aning om. Med största trolighet kommer ny hyresgäst vara mer intresserad av att göra bostäder av lokalerna.
Eddie påpekar tydligt att det inte är någon uppgift som Vård och Omsorg har att driva bad för allmänheten eller pensionärer utanför vården.
– Att det skulle finnas ett bad både för rekreation och egenrehabilitering vore trevligt och att egenvård kan spara pengar för vården stämmer säkert men vi i nämnden har inte som uppgift att driva dessa, förklarar Eddie bestämt. Vi har en verksamhet som går minus med 13 miljoner så att driva saker utanför vår verksamhet är inte möjligt.

Badet är och kommer förbli stängt för pensionärerna.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson