Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-09-02 KL. 13:55

Badpensionärer är frågande om beslut

Badpensionärer är frågande om beslut

I 15 år har ett 30-tal pensionärer på egen hand badat i det varma badet som finns på Vårlidens Servicehus i Båstad. Det är en liten pool som håller 34 grader i vattnet och som de kan göra övningar i för att kunna sköta egenrehabilitering. Nu har kommunen beslutat att stänga badet och något alternativ för badandet saknas.

– Vi är ett antal pensionärer som kunnat gå hit och bada under några timmar två gånger i veckan. Vi har betalat 20 kr per person och gång och vi sköter oss själva. Det är väldigt billigt och vi förstår att det inte täcker badets kostnader men vi kunde betalat mer, inleder Ingrid Andersson som badat på Vårliden i flera år.

Gruppen som använde bassängen för deras egenvård visste inget om att badet skulle stänga. Tidigare i sommar satt det en lapp som informerade om att badet skulle vara stängt mellan 15 juni och 15 augusti. När så sommaruppehållet var slut så var det bara låst och ingen information fanns. Några dagar senare får de veta att det beslutats om att badet stängs till årsskiftet men redan nu är det ej tillåtet för utomstående att använda badet.
Vård- och omsorgsnämnden har sagt upp hyresavtalet med Båstadhem om att hyra lokalerna på Vårliden sedan en tid. I juni beslutades även att de som inte ingår i kommunens vård inte ska få tillgång till bassängen längre.

Kommunen beräknar att badet kostar 800 000 kr om året i drift vilket de tycker är för mycket för det lilla som badet används. Sen hädar de att det finns ett stort renoveringsbehov av bassängen till en kostnad av 750 000 kr som de inte vill ta.
– Bassängen renoverades för inte så många år sedan då det var någon spricka så den är helt i ordning enligt vad vi tycker. Kan den användas av kommunen för rehabilitering borde den kunna vara godkänd även för oss, berättar den engagerade gruppen som är besvikna över kommunens hantering.
– Då bassängen används till sjukgymnastik och rehabilitering måste vattnet måste vara varmt hela tiden, inte bara de tillfällen de är där. Varför kan vi då inte få komma och bada under den tiden som bassängen inte används, tillägger Kaja Nilsson som har försökt få svar på beslutet från kommunen både via brev och Facebook utan resultat.

Problematiken ligger bland annat i vem som är ansvarig för de som badar. Kommunen menar att det krävs badvakt när utomstående ska bada.
– Vi organiserar oss och ingen badar ensam. Bestämmelsen om max sex personer som badar samtidigt respekterar vi. För oss är det inget problem att vi utser en som är ansvarig för vårt badande. På dörren har det länge stått att vi badar på egen risk, berättar Cecilia Nethander som ansvarat för gruppens badande under många år.

Gruppen berättar att när de badar har de haft samma program som sjukgymnasterna satt upp men det har inte kostat kommunen något. De har skött sin egenvård på egen hand och när de kommer in i vårdsystemet kommer de kosta samhället mycket mer.
– Jag är född i Båstad och har jobbat sedan jag var 15 år och har aldrig varit till last för kommunen men nu känns det som jag trängt mig på badet och måste bort. Vi blev hänvisade till bassängen på Hotell Rivera Strand men när jag ringde dit sa de att endast gästerna på Hotellet fick bada, berättar gruppen när vi sitter i ett rum precis intill bassängen som de nu inte får besöka.

Båstads kommun hänvisar till att det finns bad i kranskommunerna men de poolerna håller inte värmen som behövs och pensionärerna undrar hur de ska ta sig dit.

Eddie Granqvist, ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden, sa i våras på kommunfullmäktige att det skulle vara billigare att betala limousin till andra anläggningar för de som vill bada än att driva vidare badet på Vårliden. En av de handlingskraftiga pensionärerna hade då ringt Eddie och frågat var de skulle skicka kvittot för limousinen men Eddie svarade bara ”Nej nej nej, det var inte så jag menade!”
Att gruppen ålders- och sjukpensionärer, som nyttjade badet för egenvård, har blivit av med något för dem värdefullt är tydligt. Bassängen finns kvar och det är Båstadhem som äger fastigheten. Att badet gick med underskott var ett faktum men hade det gått att göra något åt det istället för att bara stänga ner?

Vi frågade Emma Pihl, Vård- och Omsorgschef på Båstads kommun, om förvaltningen tittade på alternativet att försöka få fler betalande pensionärer som kunde använda bassängen för att få ekonomi i den.
– Nej, det har vi inte gjort med anledning av att hyresavtalet upphör till årsskiftet. Beslutet att säga upp lokalen togs för flera år sedan och då vi nu snart lämnar lokalen fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att inte öppna för allmänheten efter sommarstängningen, svarar Emma och tillägger.
– Egenvård är positivt och vi hoppas att de hittar nya möjligheter till detta. Det finns varma pooler i Laholm, Ängelholm och även inom Båstads kommungräns.

Vad som händer med bassängen i Båstadhems fastighet kommer vi följa upp och gruppen badare hoppas på att det ska kunna bli en bra lösning som gör att de får fortsätta bada i det varma lilla badet i centrala Båstad.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson