Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-01 KL. 09:54

Barnen hjälper till att skapa lekmiljöer i Hembygdsparken

I Hembygdsparken i Boarp finns mycket intressant historia men för barnen saknas det naturliga platser för lek och lärande. Detta uppmärksammades av en arkitekt som tillsammans med Hembygdsföreningen och Båstad Montessori fått till ett projekt där barn ska hjälpa till att utforma lekmiljöer som en del av undervisningen.

Barnen hjälper till att skapa lekmiljöer i Hembygdsparken
Jenny Högforsen summerar första delen av förmiddagens arbete. Till vänster står Ingrid Thuresson från Bjäre Härads Hembygdsförening.

– Vi var i Hembygdsparken och insåg att det saknades något för barnen. Det finns så mycket intressant och spännande historia för oss vuxna här men platsen kommer inte till sin rätt för hela barnfamiljer, förklarar Jenny Högforsen som driver Friländer Arkitektur tillsammans med sin man.

Jenny kom i kontakt med Ingrid Thuresson som är styrelseordförande i Bjäre Härads Hembygdsförening och de tog det vidare.
– Vi vill gärna att det ska finnas något alla i familjerna i parken. När vi ska skapa något för barnen tyckte vi att det var en god idé att barn skulle involveras från början, säger Ingrid Thuresson.

Båstad Montessori nappade på idén att involvera barnen och göra ett projekt där barnen i undervisningen är med och utformar en tänkbar framtida lekplats i parken. Eleverna har haft barinstorming och bikupe-diskussioner kring vad som skulle kunna erbjudas för att locka barn till parken. Sen var det dags att besöka parken för att ta det vidare.

En solig måndagsmorgon fylldes hembygdsparken av barn och pedagoger från montessoriskolan samt företrädare för hembygdsföreningen. Barnen fick gå runt i alla husen och svara på frågor med anknytning till Hembygdsparken. De förde även loggbok över vilka intryck och idéer de fick. På schemat stod även att mäta upp ytor för att kunna göra skalenliga modeller över miljöerna som barnen önskar.
– Det är ett väldigt trevligt projekt och kul att vi som skola kan få vara med i det, säger Linda Bertilsson Ivarsson från Båstad Montessori.

Arbetet barnen gör i Hembygdsparken blir en del av undervisningen och passar in på flera håll i läroplanen.
– Det är läs och skriv med loggböckerna, vi får in teknik när de ska bygga olika modeller och göra skisser, det tangerar även slöjden. Vi får in samtalsträning i grupparbetena, och det är en hel del matematik med att mäta och räkna skalor. Att det finns en verklighetsförankring i skolarbetet gör det roligt, förklarar Linda.


Moa Persson, Alfred Rosenlund och Edwin Nilsson mäter marken för att kunna göra skalenliga modeller.


En av grupperna, som barnen var indelade i, bestod av Edwin Nilsson, Alfred Rosenlund och Moa Persson som tyckte det var kul att komma till Hembygdsparken och vara med i projektet.

Vad tycker ni behövs i Hembygdsparken?

– Typ en lekplats eller klätterställning. Så fler kan komma hit och ha kul och lära sig om allt här, säger Moa.
– Nåt kul så både stora och små kan leka, flikade Edwin in.

Barnens idéer och förslag kommer att presenteras och ställas ut på Barnkonventionens dag den 19 november i Hembygdsparken. Sen behöver hembygdsföreningen sponsorer för att göra verklighet av det hela.
– Det är en lång väg kvar men vi hoppas att vi kan verkställa barnens önskan, säger Ingrid Thuresson.

Text & foto: Peter Jakobsson