Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-04-03 KL. 07:29

Begränsningar ledde till långa köer till ÅVC

Begränsningar ledde till långa köer till ÅVC

NSR har infört maxbegränsningar på hur många fordon som samtidigt får vara inne på återvinningscentralerna. Detta ledde till långa köer till centralerna under förra helgen.

För att undvika trängsel och köbildning framöver önskar NSR att alla ska tänka på följande:
• Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga.
• Om möjligt, besöka oss utanför rusningstid (dvs kom en vardag).
• Sortera ditt avfall hemifrån så att ditt besök går snabbt och smidigt.
• Håll socialt avstånd till andra besökare och personal.
• Är du minsta sjuk – stanna hemma!

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON